Kŕmenie a kontrola zásob pred zimovaním

Exchange
slovakia
3
0
Kŕmenie a kontrola zásob pred zimovaním


Zima predstavuje veľmi špecifické obdobie z pohľadu včelárenia. Je nevyhnutné dodať včelám dostatočné množstvo zásob na jej prečkanie.

Začiatkom augusta, po poslednej letnej úrode, pripravte svoje včely na zimu, zimný spánok. Včely musia žiť z potravy vo svojom úli minimálne do apríla a preto je nevyhnutné zabezpečenie jej dostatku. To si vyžaduje 15 až 18 kg skladovanej potravy v závislosti od sily kolónie. Je lepšie dať včelám k dispozícii viac potravy, ako na jar upratovať mŕtve včelstvo. Kŕmenie bielkovín vo forme peľu zvyčajne nie je pred zimou podmienkou, ak necháte včelám existujúce bunky s peľom.

Pokiaľ máme dostatok medu, tak najvhodnejšie je nechať včelám časť zásob, čo šetrí prácu nám aj včelám. Pozor však ak majú včely medovicový med, v takom prípade ho musíme nahradiť, keďže medovicové medy obsahujú mnoho pre včely nestráviteľných látok.

Zakrmovanie pred zimou vykonávame využitím cukrového roztoku, ktorý si pripravujeme v hmotnostnom pomere 3:2 cukor : voda. Cukor sypeme do horúcej vody.

Druhou alternatívou je podanie cukrovomedového cesta, ktoré si pripravíme z medu, cukru a v prípade, že ho chceme hneď spotrebovať aj vody. Výhodou tohto cesta je, že včely v menšom objeme dostanú rovnaké množstvo potravy.

Na podávanie cukrového sirupu využívame rôzne krmítka. Môžu to byť rámikové kŕmidlá, ktoré vkladáme namiesto dvoch rámikov, poprípade presakovacie fľaše umiestnené hore dnom. V každom prípade je dôležité zabezpečiť, aby sa včely neutopili v cukrovom roztoku a teda umiestniť im v prípade potreby slamu, či drievko alebo šišku. Potravu aplikujeme včelám za súmraku, aby sme predišli krádežiam. Môžeme tiež zmenšiť vstupný otvor.

Kontrola zakŕmenia

Kontrolu toho, či si včely z poskytnutého doplnku potravy vytvorili zásoby vykonávame vážením a vizuálnou kontrolou. Vieme tak odhaliť aj prípadnú rabovku. Najsofistikovanejšou metódou kontroly kŕmenia je využitie elektronických bezdrôtových váh.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0