Krmljenje in preverjanje zalog zimske hrane

Exchange
slovenia
4
0
Krmljenje in preverjanje zalog zimske hrane


Hrana tudi pri čebelah igra odločilno vlogo za njihov razvoj in preživetje. Poleg cvetnega prahu čebele potrebujejo tudi med katerega pa lahko v obdobjih ko paše v naravi ni in ob pripravi na zimo, dokaj uspešno zamenjujemo s sladkorjem.

Hrana tudi pri čebelah igra odločilno vlogo za njihov razvoj in preživetje. Poleg cvetnega prahu čebele potrebujejo tudi med, katerega pa lahko v obdobjih, ko paše v naravi ni in ob pripravi na zimo, dokaj uspešno zamenjujemo s sladkorjem.

1

 Za pripravo čebeljih družin na zimo s krmljenjem pričnemo po zadnjem točenju, Pri tem pa pazimo, da:

– po kostanjevi paši takoj po točenju dodamo sladkorno raztopino (v razmerju dva dela vode in tri dele sladkorja);

 – do konca avgusta nakrmimo okrog deset litrov sladkorne raztopine;

– količino prilagajamo pašnim razmeram;

– ob pojavu bršljanove paše ali druge paše, kjer med kristalizira že v satju, čebele dodatno krmimo;

– krmimo na nekaj dni z večjimi količinami naenkrat, vendar ne več kot čebele lahko odvzamejo;

– glede na vremenske, geografske in pašne pogoje glavnino krmljenja izvajamo od druge polovice avgusta do konca septembra;

– do konca oktobra preverjamo zaloge hrane in po potrebi dokrmimo;

– gnezda ne zablokiramo s hrano;

-da čebelje družine, ki imajo gnezdo v eni etaži nakrmimo z med 12 do 15 kg, čebelje družine, ki imajo gnezdo v dveh etažah pa z 20 do 25 kg zimske zaloge hrane

-če nastopi paša na ajdi, zlati rozgi in morebitnih povzročiteljih izločanja mane, ne krmimo. Če se pojavi problem hitre kristalizacije medu v satju, krmimo za boljšo sestavo zimske hrane.

-zimsko krmljenje začnemo, ko se začne obseg zalege zmanjševati.

© Peter Kozmus

2

Krmljenje v poletnem času izvajamo s sladkorno raztopino v razmerju 3 dele sladkorja 2 dela vode, in sicer na dva načina. Po metodi hitrega odvzema ali po metodi počasnega odvzema sladkorne raztopine. Pri metodi hitrega odvzema sladkorno raztopino v večernih urah vlijemo v pitalnik, kjer jo čebele do jutra porabijo. Pitalniki se v AŽ panju nahajajo zadaj in so običajno manjše prostornine. V LR panju pa se nahajajo zgoraj in so običajno večje prostornine. Zasnova obeh pitalnikov je različna, krmljenje pa v obeh primerih poteka podobno.

Pri metodi počasnega odvzema sladkorne raztopine lahko raztopino pripravimo tudi v razmerju dva dela sladkorja en del vode, čebeljim družinam pa dodamo običajno med 3 in 5 l raztopine, ki jo le te porabljajo več dni. Po tej  metodi v AŽ panju najpogosteje krmimo s pomočjo PVC kantic s cevkami. Vstavimo v jih medišča  ali v prostor med plodiščnim okencem in vrati panja.

Krmimo lahko tudi kapilarno prek plastenk, ki jih vstavimo v prostor za plodiščnim okencem. V pokrov jim izvrtamo 1,5 do 2 mm velike luknjice, prek katerih čebele pobirajo kapljice sladkorne raztopine. V nakladnih panjih običajno po metodi počasnega odvzema na podoben način uporabimo PVC vedra. V pokrov izvrtamo luknjice premera med  1,5 in 2 mm in jih postavimo v prazno naklado nad čebeljo družino.

© Peter Kozmus

Ob zadnjih pregledih čebeljih družin – v septembru in oktobru preverimo zaloge hrane v čebeljih družinah in jim, kjer je to potrebno, hrano še dodamo.

© Peter Kozmus

Does the description correspond to the practice applied in your country?
4
0