Lämplig placering av bikupan i bigården

Best practice
sweden
43
0
Lämplig placering av bikupan i bigården


För att undvika felflygning kan man hjälpa dem att orientera sig till just sin bikupa. Håll avstånd mellan bikuporna, minst en kupbredd. Det ger också arbetsyta för avställning av lådor, […]

© Lotta Fabricius Kristiansen

För att undvika felflygning kan man hjälpa dem att orientera sig till just sin bikupa. Håll avstånd mellan bikuporna, minst en kupbredd. Det ger också arbetsyta för avställning av lådor, ramar och tak. Låt små buskar och träd stå kvar. Du kan också vrida på samhällena så att inte alla står på en rak linje, utan till exempel i u formation eller vad terrängen i bigården tillåter. Förutom placeringen kan du också måla kuporna i olika färger och mönster.

Förslag till placering av bikupor i en bigård för att undvika felflygning och röveri.

1. Risk för många felflygningar, samhällena i mitten blir försvagade.

2. Bisamhällena med olika kupfärg/flusterfärger.

3. Olika vegetation mellan bikuporna ger bra orienteringspunkter för bina.

4. U-formad uppställning. Flustren kan antingen vara riktade in mot mitten eller ut från mitten, men alltid enhetligt.

5. Bisamhällen placerade två och två.

6. S-uppställning med fluster åt olika håll.

7. Bikupor placerade i grupp med flustret åt olika håll.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
43
0