Ocena zaloge hrane

Exchange
slovenia
5
0
Ocena zaloge hrane


V zgodnji pomladi se čebelarji pogosto sprašujemo kakšno je stanje z zalogami hrane v naših čebeljih družinah. Ob ugodnih zunanjih pogojih (sončno vreme, temperature okrog 15 C) lahko  stanje zalog hrane preverimo in po potrebi dodamo. Za uspešen razvoj čebelje družine v spomladanskem času je uspešno prezimljena čebelja družina, ki mora imeti v tem obdobju v panju tri do štiri sate pokritega medu, to je 6-7 kg medu s cvetnim prahom.

V zgodnji pomladi se čebelarji pogosto sprašujemo, kakšno je stanje z zalogami hrane v naših čebeljih družinah. Ob ugodnih zunanjih razmerah (sončno vreme, temperature okrog 15° C) lahko  stanje zalog hrane preverimo in po potrebi dodamo. Pogoj za uspešen razvoj čebelje družine v spomladanskem času je uspešno prezimljena čebelja družina, ki mora imeti v tem obdobju v panju tri do štiri sate pokritega medu, to je 6-7 kg medu s cvetnim prahom.

Izkušnje zadnjih let nam kažejo, kako hitro v času spomladanskega razvoja in sočasnega pojava neugodnega vremena, zaloge hrane v panju kopnijo.  Zato ob prvih hitrih pregledih čebeljih družin nujno preverimo tudi zaloge hrane. V kolikor le teh primanjkuje – satov z zalogami hrane ob gnezdu in vencev medu ob zalegi ni, je hrano potrebno dodati. Za čebele je v tem času najboljša hrana dodan sat z zalogo medu ali predelane sladkorne raztopine.

© Peter Kozmus

V kolikor satov s hrano ob gnezdu ni, jih iz drugih delov panja ali iz zaloge premaknemo ob gnezdo. V kolikor satov s hrano nimamo pa čebelam dodamo sladkorno raztopino. Krmljenje le te v klasične pitalnike je lahko v zgodnje spomladanskem času problematično – čebele raztopine v pitalniku ne porabijo, saj zaradi nizkih temperatur ne zapuščajo gruče, lahko pa se gruča zaradi krmljenja tudi preveč razširi, zaradi česar čebele ne ogrevajo več vse zalege. Boljši način za dodajanje hrane v tem času je kapilarno krmljenje. Mlačno raztopino pripravimo v razmerju tri dele sladkorja, dva dela vode in jo družinam, katerim hrane primanjkuje, dodamo v manjših PVC vedrih z v pokrov navrtanimi 1,5 mm luknjicami, ki jih postavimo neposredno nad gnezdo čebelje družine. V ta namen se dobro obnesejo tudi stekleni kozarci z izvrtanimi pokrovčki. Le ti so zaradi manjših dimenzij pri uporabi še nekoliko bolj priročni.

© Peter Kozmus

Kaj pa dodajanje sladkorne pogače?

Čebele za predelavo sladkorne pogače porabijo razmeroma veliko energije in vode, ki je v dnevih, ko čebele ne izletavajo in za šibke družine, dokaj nedostopna. Zato se dodajanje pogače v šibke družine in družine, ki nimajo zadosti zalog hrane, ne priporoča. V takšnih družinah z dodajanjem sladkorne pogače namreč naredimo več škode kot koristi.

Sladkorna pogača se uporablja predvsem v dovolj razvitih in z zalogami hrane preskrbljenih čebeljih družinah za namen stimulacije samega razvoja čebelje družine. Le to je smiselno na območjih, kjer je prisotna zgodnja gospodarska paša, ni pa primerne spodbujevalne spomladanske paše.

Pri stimuliranju čebeljih družin s pogačo ali sladkorno raztopino pa moramo biti tudi previdni. Velika je namreč možnost prenosa sladkorja v medišča in kasneje vnosa le tega v med. To pa je lahko razlog, da je med v laboratorijski analizi označen kot nepristen.

Spomladanski razvoj čebeljih družin in pogoje za kasnejše paše nam kroji predvsem vreme. Le to pa je pogosto muhasto in spremenljivo. Deležni smo spomladanskih suš, vdorov hladnega zraka, pozeb, daljših obdobij hladnega in deževnega vremena v času cvetenja rastlin in podobno. Ker na vreme nimamo vpliva, lahko čebelarji vsako leto le upamo, da bo le to ugodno in da bo posledično ugoden tudi razvoj čebeljih družin in medovitih rastlin. V primeru neugodnih razmer pa je naša naloga,  da za prehrano čebel poskrbimo. V kasnejši spomladanskih mesecih velja pravilo, da v kolikor je stanje na čebelarskih tehtnicah negativno več kot 3 dni, čebelje družine krmimo z manjšimi količinami sladkorne raztopine – toliko kot so v enakem obdobju negativna stanja na tehtnicah. S krmiljenjem v takšnih razmerah jim omilimo negativen vpliv pomanjkanja donosa in vsaj nekoliko obdržimo razvoj čebeljih družin. Ob tem pa moramo paziti, da hrane ne dodamo preveč, saj vsako dodatno krmljenje čebeljih družin v spomladanskem času predstavlja tveganje za vnos sladkorja v medišča in posledično v med.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
5
0