Odabir najbolje pčelinje zajednice za uzimanje ličinki namijenjenih uzgoju pčelinjih matica

Exchange
croatia
18
0
Odabir najbolje pčelinje zajednice za uzimanje ličinki namijenjenih uzgoju pčelinjih matica


Opisana praksa čini dio uobičajenih postupaka procjenjivanja pokazatelja kvalitete pčelinjih zajednica namijenjenih uzgoju pčelinjih matica.

zaštitno pčelarsko odijelo
osnovni pčelarski pribor i dimilica

1

Odabir započinjemo inicijalnom procjenom pčelinjih zajednica oko početka nove kalendarske godine (+/- 10 dana). Uobičajeno to je vrijeme za zimski tretman zajednica protiv varooze pri vanjskim temperaturama do +10° C, ali i prilika za detaljniji uvid u stanje svih zajednica pod jednakim uvjetima.

2

Tom prilikom procjenjuje se jačina zajednica (u svega nekoliko sekundi – bez vađenja pojedinih okvira) prema:
a) broju ulica zaposjednutih odraslim pčelama,
b) zalihama meda „odozgo“ – ne vade se okviri (ako su pčele na satonoši to je znak da su gladne, a ako su dublje na okvirima i vidi se medna kapa to je znak da imaju sasvim dovoljno meda do ožujka kada kreće ozbiljnija potrošnja, ali i mogući ozbiljniji unosi). Vage već dulji niz godina pokazuju da je potrošnja meda po zajednici ugrubo manja od 1kg/mjesečno od listopada do veljače.
c) prisutnosti znakova karakterističnih za bolesti (ne ide u daljnji odabir)

3

Inicijalni pregled usmjerava daljnji odabir zajednica, a prvi detaljniji pregled svih zajednica je ovisno o vremenskim prilikama, u ožujku. Pri tome se za svaku zajednicu zabilježi:
a) broj ulica zaposjednutih odraslim pčelama
b) broj okvira saća s pčelinjim leglom
c) kompaktnost legla (ne smije biti „rešetkasto“ leglo)
d) agresivnost – ocjena od 1 do 4 (*)
e) rojivost – ocjena od 1 do 4 (*)
f) mirnoća na saću – ocjena od 1 do 4 (*)
g) prisutnost promjena u izgledu legla i ponašanju odraslih pčela ((ne ide u daljnji odabir)
h) opća procjena zajednice – proljeće od 1 do 5(**) , kasniji pregledi od 1 do 10 (***)

4

Nakon ta dva pregleda sužava se izbor pčelinjih zajednica koje će biti potencijalno genetski materijal idućih sezona. Te odabrane zajednice podliježu detaljnijim, opsežnijim i strožim pregledima barem još tri puta tijekom godine i to u lipnju, krajem srpnja i u rujnu. Pokazatelji koji se procjenjuju isti su kao i kod proljetnog pregleda s time da se u razdoblju medenja (ovisno o pašnim prilikama) procjenjuje i količina meda za vrcanje (broj okvira s medom) u odnosu na prosjek pčelinjaka.

U ljeto se provodi i PIN test (po mogućnosti barem u dva navrata) – pokazatelj higijenskog nagona pčelinje zajednice.

5

Ako se bilo koji pokazatelj pokaže loš u dva uzastopna pregleda, ta zajednica se isključuje iz daljnjeg odabira. U prvoj godini odabrane zajednice se tretiraju kao i sve ostale (koje nisu ušle u uži izbor) po pitanju proširivanja zajednice, dodavanja satnih osnova i okvira građevnjaka, selidbe na paše, sakupljanja peludi, propolisa, te fermentiranog peluda.

6

Najbolje zajednice iz prve godine (do pet najboljih) postaju majke matica sljedećih generacija u narednim godinama uzgoja (i do tri naredne godine uzgoja – tako da matice dožive i starost od četiri godine). Te zajednice se više ne eksploatiraju u klasičnom smislu (selidbe na medonosne paše) već se koriste isključivo za uzgoj ličinki budućih matica.

7

Isto tako od ostalih najboljih zajednica odabire se 10-tak zajednica gdje se ciljano uzgajaju trutovi (okvir građevnjak) za sparivanje. Potrebno je voditi brigu da trutovi nisu u srodstvu s odabranim majkama za uzgoj matica. Kod svih ostalih zajednica poklopljeno trutovsko saće se izrezuje i pretapa s ciljem smanjenja pritiska invazije grinjom Varroa destructor i davanja veće šanse u sparivanju „odabranim“ trutovima.

Pretpostavka je da pčelar raspolaže s minimalno 100-tinjak pčelinjih zajednica ili više od kojih odabire majčinske i očinske zajednice za program uzgoja matica. Veći broj zajednica daje mogućnost kvalitetnije selekcije i odabira najboljih.

Legenda:
(*)
Agresivnost:
1 – bodu i na nekoliko metara od košnice (pčelinjaka), iznimno težak rad sa zajednicom uz puno dima, 2 – napadaju, otežan rad, učestalo potreban dim, 3 – pčele su blage, rad moguć uz jako malo dima, 4 – vrlo blage pčele, ugodan rad sa pčelinjom zajednicom
Rojivost:
1 – zajednica se izrojila unatoč svim našim intervencijama, 2 – otežana kontrola zajednice po pitanju rojenja, iz pregleda u pregled prisutni začeci novih matičnjaka, 3 – redovitim pregledom uočeni začeci novih matičnjaka – nakon proširivanja zajednice, zajednice više ne pokazuje nagon za rojenjem, 4 – zajednica ne pokazuje znakove rojenja tijekom čitave sezone
Mirnoća na saću:
1 – otvaranjem košnice pčele „izviru“ iz zajednice, polijeću i bježe sa okvira, 2 – pčele se grupiraju na rubovima okvira stvarajući grude, „šmrklje“, koji kasnije zbog težine i padaju s okvira, 3 – manje izraženo grupiranje pčela na okviru i ne polijeću s okvira, 4 – vrlo mirne pčele na okviru unatoč našoj manipulaciji okvirima
(**)
Opća ocjena zajednice od 1 do 5 (prvi inicijalni pregled):
Odnosi se na prvi pregled – ožujak. Razdoblje u kojem zajednice još nisu toliko razvijene te je raspon ocjena od 1 do 5 sasvim dovoljan pokazatelj koji čini jasnu razliku od zajednice do zajednice.

Ocjena 1 – zajednica na 1 do 1,5 ulica pčela – „šaćica“ pčela, pčele nemirne, zajednica nema izgleda da se razvije u proizvodnu zajednicu. Zajednica se uklanja s pčelinjaka
Ocjena 2 – pčele na 2 do 2,5 ulice pčela, a najčešće se radi o iznimno slaboj/lošoj matici (stara matica ili loše sparena matica – "prazna" spermateka) – takva zajednica se spaja s jakim proizvodnim zajednicama,
Ocjena 3 – zajednica na 3 do 4 ulica pčela – na granici rentabilnosti – zajednica ostaje na pčelinjaku, (obično je preslaba za prvu glavnu medonosnu pašu), u njoj se mijenja matica i zajednica se koristi za kasnije paše,
Ocjene 4 i 5 – sve ostale zajednice s 5 i više ulica pčela gdje ocjenu 5 dobiva manji broj zajednica (svega par posto) s najboljim pokazateljima na pčelinjaku.
(***)
Opća ocjena zajednica od 1 do 10 (pregled zajednica tijekom proizvodnog dijela sezone):
U naredna otprilike četiri mjeseca (od travnja do srpnja) prilikom pregleda, zajednica uz pregled već navedenih pokazatelja dobiva i opću ocjenu, procjenu pčelara. Obzirom na prve ocjene koje su bile eliminacijske, na pčelinjaku bi trebale biti zdrave i proizvodne zajednice. Tako je raspon ocjena u narednim pregledima uglavnom od 5 do 10 upravo kako bi se napravio odmak od prvog inicijalnog ocjenjivanja i manja mogućnost zabune/miješanja značenja s ocjenama prvog ocjenjivanja (zbog velikog broja pčelinjih zajednica).
Ocjene 4 ili niže pokazatelj je da se sa zajednicom nešto događa te je potrebna hitna intervencija ili neškodljivo uklanjanje (najčešće loša matica, pojava crnih pčela, nagli pad u nekom od standardnih pokazatelja, ...)
Ocjene od 5 do 10 :
Ocjene 5 i 6 – zajednice su zdrave i proizvodne, ali nisu za daljnji odabir
Ocjene 7 i 8 – zajednice su odlične, imaju odlične rezultate i visoku proizvodnost
Ocjene 9 i 10 – vrhunske zajednice, ističu se na pčelinjaku, vrlo mali broj zajednica (ispod 10 %)


Does the description correspond to the practice applied in your country?
18
0