Odabir pčelinjih matica otpornijih na bolesti i prilagođenih lokalnim klimatskim uvjetima

Exchange
croatia
24
-1
Odabir pčelinjih matica otpornijih na bolesti i prilagođenih lokalnim klimatskim uvjetima


Ovo je jednostavniji odabir (selekcija) zajednica za uzgoj matica gdje svaki pčelar dobrim vođenjem svog pčelinjaka može povećati proizvodnost svojih pčelinjih zajednica. Postupci su isti kao i kod profesionalnog odabira, no s nešto blažim i reduciranim kriterijima.

zaštitno pčelarsko odijelo
osnovni pčelarski alat i dimilica
1

Kao i kod odabira genetskog materijala za uzgoj matica i ovdje prvi inicijalni pregled kreće oko početka nove kalendarske godine (+/- 10 dana) kada je vanjska temperatura do +10°C.
Tom prilikom ocjenjuje se jačina zajednici (kratko i bez vađenja okvira) prema:
a) broju ulica zaposjednutih s odraslim pčelama,
b) zalihama meda „odozgo“
c) prisutnosti znakova karakterističnih za bolesti legla ili odraslih pčela (izgled ličinaka, poklopaca nad leglom, odraslih pčela te njihovog ponašanja)

2

Prvi detaljniji pregled svih zajednica je otprilike ožujak. Za svaku zajednicu se bilježi:
a) broj okvira s pčelinjim leglom
b) kompaktnost legla
c) agresivnost – ocjena od 1 do 4 (*) d) rojivost – ocjena od 1 do 4 (*)
e) mirnoća na saću – ocjena od 1 do 4 (*) f) moguće prisutni znakovi koji upućuju na prisutnost bolesti (ne uzima se u daljni uzgoj) g) opća ocjena zajednice – proljeće od 1 do 5 (**), kasniji pregledi od 1 do 10 (***)

3

Nakon ova dva „inicijalna“ pregleda, do početka svibnja i kod nas glavne paše (bagrem), najčešće se naprave još dva do tri pregleda prvenstveno s namjerom proširivanja zajednice, dodavanja satne osnove s ciljem zamjene starog saća i pripreme bilo za glavnu pašu bilo za uzgoj matica ili proizvodnju matične mliječi.

4

Krajem ožujka i početkom te krajem travnja intenzivno se dodaju satne osnove. Moguća izmjena 10-tak i više okvira gdje staro saće završava u medištu dok mlado, novo saće smještavamo u plodište. Tom intervencijom zapošljavaju se mlade pčele kojih je u tom razdoblju u izobilju te se sprječava rojidbeni nagon.

5

Prilikom svake od tih intervencija u zajednicu vizualno se pregledava izgled pčelinjeg legla, izgled i ponašanje odraslih pčela, obrati pažnja na agresivnost, mirnoću pčela i rojivost. Ako je s pčelinjom zajednicom sve u redu, na zajednicu se zapisuje datum pregleda, kvaliteta pčelinjeg legla (interna oznaka/kratica L5****), broj dodanih osnova (oznaka S) i građevnjak (oznaka G, ako je dodan) i opća ocjena zajednice – ocjena od 1 do 10(***). 

Primjer: 24.3.2023. L5, +2S, +G, 7

U slučaju da zajednica dobije oznaku L4**** ili L3**** takve zajednice ulaze u pojačani nadzor i kod ocjene L3 u žurnu izmjenu matice. Isto tako ako je je i bilo koji drugi pokazatelj loš, tada se i to zapisuje na košnicu te pčelinje zajednice (A* – za agresivnost, R* za rojivost).

Primjer: 24.3.2023. L5, +2S, +G, A2, R3, 8

Na taj način neposredno se odabire poželjan i uklanja loš genetski materijal na tom pčelinjaku.

Tijekom svibnja, lipnja i srpnja postoji potreba za još dva do ti pregleda pčelinje zajednice i u pravilu time završava bilo kakva daljnja intervecija u plodišni dio zajednice do nove sezone.

NAPOMENA:

Nikad se za daljnji uzgoj ne odabiru pčelinje zajednice koje su pokazale klinički vidljive znakove bolesti (posebice varooze i viroza).

Opisana praksa je vrlo slična detaljno prikazanoj pčelarskoj praksi pod nazivom: Odabir najbolje pčelinje zajednice za uzimanje ličinki namijenjenih uzgoju pčelinjih matica.

Legenda:
(*)
Agresivnost:
1 – bodu i na nekoliko metara od košnice (pčelinjaka), iznimno težak rad sa zajednicom uz puno dima, 2 – napadaju, otežan rad, učestalo potreban dim, 3 – pčele su blaga, rad moguć uz jako malo dima, 4 – vrlo blage pčele, ugodan rad sa zajednicom
Rojivost:
1 – zajednica se izrojila unatoč svim intervencijama, 2 – otežana kontrola zajednice po pitanju rojenja, iz pregleda u pregled prisutni počeci matičnjaka, 3 – redovitim pregledom uočeni počeci matičnjaka – nakon proširivanja zajednice, zajednice više ne pokazuje nagon za rojenjem, 4 – zajednica ne pokazuje znakove rojenja tijekom čitave sezone
Mirnoća na saću:
1 – otvaranjem košnice pčele „izviru“ iz zajednice, polijeću i bježe s okvira, 2 – pčele se grupiraju na rubovima okvira stvarajući grude, „šmrklje“, koji kasnije zbog težine i padaju s okvira, 3 – manje izraženo grupiranje pčela na okviru i ne polijeću s okvira, 4 – vrlo mirne pčele na okviru unatoč manipulaciji okvirima
(**)
Opća ocjena zajednice od 1 do 5 (prvi inicijalni pregled):
Odnosi se na prvi pregled – ožujak. Razdoblje u kojem pčelinje zajednice još nisu toliko razvijene te je raspon ocjena od 1 do 5 sasvim dovoljan pokazatelj koji čini jasnu razliku od zajednice do zajednice.
Ocjena 1 – pčelija zajednica na 1 do 1,5 ulica pčela – „šaćica“ pčela, najčešće prisutan feces pčela na satonoši i po saću, pčele nemirne, zajednica nema izgleda da se razvije u proizvodnu zajednicu. Zajednica se eliminira sa pčelinjaka (ako je zajednica zdrava – saće se koristi u suprotnom ide na pretapanje),
Ocjena 2 – pčele na 2 do 2,5 ulice pčela, uglavnom zdrave pčele (u slučaju prisutnosti bolesti – feces po satonoši, saću – zajednica se uklanja sa pčelinjaka) a najčešće se radi o iznimno slaboj/lošoj matici (stara matica ili loše sparena matica – istrošena spermateka) – takva zajednica se spaja sa jakim proizvodnim zajednicama,
Ocjena 3 – zajednica na 3 do 4 ulica pčela – na granici rentabilnosti – zajednicas ostaje na pčelinjaku, preslaba za prvu bagremovu pašu, u njoj se mijenja matica i zajednica se koristi za paše poslije bagrema,
Ocjene 4 i 5 – sve ostale zajednice sa 5 i više ulica pčela gdje ocjenu 5 dobiva manji broj zajednica (svega par posto) koje su sa najboljim pokazateljima na pčelinjaku.
(***)
Opća ocjena zajednica od 1 do 10 (pregled zajednica tijekom proizvodnog dijela sezone):
U naredna otprilike četiri mjeseca (od travnja do srpnja) prilikom pregleda, zajednica uz pregled već navedenih parametara dobiva i opću ocjenu, ocjenu samog pčelara. Obzirom na prve ocjene koje su bile eliminacijske, na pčelinjaku bi trebale biti zdrave i produktivne zajednice. Tako je raspon ocjena u narednim pregledima uglavnom od 5 do 10 upravo kako bi se napravila distanca, odmak od prvog inicijalnog ocjenjivanja i manja mogućnost zabune/miješanje značenja sa ocjenama prvog ocjenjivanja (zbog velikog broja zajednica).
Ocjene 4 ili niže pokazatelj je da se sa zajednicom nešto događa te je potrebna hitna intervencija -najčešće loša matica, pojava crnih pčela, nagli pad u nekom od standardnih parametara… Ocjene od 5 do 10 imale bi sljedeća značenja:
Ocjene 5 i 6 – zajednice su zdrave i produktivne, ne ulijevaju baš previše nade za daljnju selekciju
Ocjene 7 i 8 – zajednice su odlične, imaju odlične rezultate i visoku produktivnost
Ocjene 9 i 10 – vrhunske zajednice, ističu se na pčelinjaku, vrlo mali broj zajednica (ispod 10 %)
(****)
Legenda kratica koje se zapisuju na zajednicu prilikom svakog pregleda
+ ili – – nešto je dodano ili oduzeto zajednici
L5 – odlično leglo
L4 – lošije leglo, na granici za potrebu zamjene matice
L3 – loše leglo, potrebna hitna zamjena matice
A – agresivnost
R – rojivost
S – satna osnova
G – okvir građevnjak
Q – oznaka za maticu
VAP – pojava vapnenastog legla
ZV – u zajednici prisutni zvončići – tek zaleženi matičnjaci
MTČ – u zajednici prisutni poklopljeni matičnjaci

Does the description correspond to the practice applied in your country?
24
-1