Opstil din bigård således at bierne udsættes for så mindst mulig stress faktorer

Best practice
denmark
19
0
Opstil din bigård således at bierne udsættes for så mindst mulig stress faktorer


Opstil din bigård på en hensigtsmæssig måde, således at bierne ikke stresses af vind, træk, skyggende træer, står fugtigt eller lavt. Sikre at bierne ikke kan fejlflyve.

Hegn
Læghegn

Ikke i direkte sol
Ikke i direkte vind og træk
Ikke fugtigt

Does the description correspond to the practice applied in your country?
19
0