Optimalizujte čas prehliadky/počet návštev (napr. minimalizovať stres, plánovanie)

Exchange
slovakia
3
0
Optimalizujte čas prehliadky/počet návštev (napr. minimalizovať stres, plánovanie)


Efektívne využitie času na včelárske práce si vyžaduje nielen organizačné schopnosti, ale aj uvedomenie si prírodných cyklov a zdravia včiel.

Optimalizácia času kontroly:

Inšpekcia úľov je nevyhnutná na posúdenie zdravotného stavu kolónií, zistenie chorôb a parazitov a posúdenie potreby zásahov, ako je doplnkové kŕmenie alebo kontrola škodcov. Kontroly by však mali byť čo najefektívnejšie, aby sa minimalizovalo rušenie včiel. Dá sa to dosiahnuť školením v technike kontroly, riadnou prípravou pred kontrolami a vykonávaním kontrol iba v prípade potreby.

Minimalizácia stresu u včiel

Časté návštevy včelína môžu u včiel spôsobiť stres, ktorý môže ovplyvniť ich zdravie a produktivitu. Preto je dôležité pri kontrolách minimalizovať stres. Dá sa to dosiahnuť obmedzením trvania a frekvencie kontrol, vyhýbaním sa kontrolám počas vrcholnej aktivity včiel a používaním šetrných techník pri manipulácii so včelami a rámikmi úľov. Minimálny stres zabezpečíme aj tým, keď pri každej kontrole skontrolujeme, nie len produkciu ale aj zdravie a rozvoj včelstva. Počas letného obdobia sa odporúča jedna kontrola týždenne alebo každých 10 dní.

Plánovanie počtu návštev

Plánovanie počtu návštev na včelnici je kľúčovým aspektom manažmentu včelárstva. Počet návštev by mal byť dostatočný na sledovanie zdravotného stavu včelstva a vykonanie nevyhnutných zásahov, ale nie tak časté, aby včely zbytočne stresovali. Plánovanie by malo brať do úvahy faktory, ako je ročné obdobie, klíma, zdravie kolónie a prítomnosť kvetov v oblasti.

– v máji a júni budú častejšie kontroly, ktoré budú zamerané najmä na kontrolu toku nektáru do úľov a kontrolu rojovej nálady. Počas takýchto kontrol vykonávame alebo plánujeme zber medu, či výmenu matiek

– v mesiacoch júl, august a september budú kontroly včelstiev menej časté a účelom pravidelných prehliadok je posúdiť zdravotný stav včelstiev, určiť stav násady, vybrať včelie matky na výmenu pred zimou a kontrolovať tok nektáru a peľu do úľov

Prečítajte si aj túto praktiku : o prehliadaní včelstiev.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0