Optimera undersökningstiden och antal besök, t.ex. för att minska stress (kräver planering)

Exchange
sweden
11
0
Optimera undersökningstiden och antal besök, t.ex. för att minska stress (kräver planering)


För att undvika att stressa bina i onödan när du inspekterar bisamhällets status eller gör andra skötselåtgärder, planera alltid arbetet. Kan mer än en del av skötseln göras samtidigt, så […]

Undersökning av bisamhället
© Lotta Fabricius Kristiansen

För att undvika att stressa bina i onödan när du inspekterar bisamhällets status eller gör andra skötselåtgärder, planera alltid arbetet. Kan mer än en del av skötseln göras samtidigt, så att man undviker att störa bisamhället snart igen?

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0