Osigurati dovoljan razmak pčelinjaka od naseljenog mjesta

Best practice
croatia
20
1
Osigurati dovoljan razmak pčelinjaka od naseljenog mjesta


Držanje sigurnosnog razmaka između pčelinjaka i naseljenih kuća/sela igra ključnu ulogu u održavanju harmoničnog suživota između ljudi i pčela te minimiziranju mogućih problema. Uvijek kad je moguće, trebalo bi birati terene koji su blizu pčelarevog mjesta prebivališta, zaštićeni od jakih vjetrova, na ocjeditom tlu i udaljeno od prometnica, kao i visokonaponskih električnih vodova. Bitno je isključiti mogućnost da pčele budućeg pčelara, ometaju susjede, ljudi i domaće životinje koji koriste uobičajene prolaze, i poljoprivrednike na imanjima. Također, pčelinjak se ne preporuča postaviti u neposrednoj blizini jakog noćnog osvjetljenja jer bi to svjetlo noću privlačilo pčele, pri čemu bi stradavale.

fizičke zapreke (mreže), živica

Praksa

1

– prisustvo pčelinjaka u neposrednoj blizini naseljenih kuća i sela može izazvati zabrinutost i strah kod ljudi zbog mogućnosti pčelinjih uboda i alergijskih reakcija

– kako bi se izbjegli potencijalni problemi, preporučuje se održavanje prikladnog sigurnosnog razmaka između pčelinjaka i naseljenih područja sukladno Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše

– ukoliko se naknadno utvrdi stvarna i stalna opasnost za ljude i životinje treba osigurati izmještanje pčelinjaka

2

– preporučuje se postavljanje fizičke zapreke, poput visoke ograde ili živice

© IVANA TLAK GAJGER
© IVANA TLAK GAJGER

© IVANA TLAK GAJGER
3

– redovito provjeravanje pčelinjih zajednica u košnicama, primjena dobrih pčelarskih praksi i pravilno rukovanje pčelama mogu smanjiti rizik od neželjenih interakcija s ljudima

– redovito mijenjati matice te osigurati rad s “mirnom” pčelom

– u ljetnim mjescima potrebno je ponuditi pčelama na pčelinjacima čistu vodu u higijenskim pojilicama, a kako bi se spriječilo njihovo pojavljivalje na kućnim bazenima

– po potrebi postaviti klopke za stršljenove i ose

4

– edukacija lokalnog stanovništva o važnosti pčela za ekosustav i proizvodnju hrane, o pčelarstvu i držanju pčela u naseljima, javnim površinama, te o urbanom pčelarstvu

– edukacija novih (mladih) pčelara o njihovim obvezama kao držaocima životinja te mogućim posljedicama nakon nepromišljenog postavljanja pčelinjaka

Referenca

Gupta PN, Kumar BK, Velappan P, Sudheer MD. Possible complication of bee stings and a review of the cardiac effects of bee stings. BMJ Case Rep. 2016 Nov 1;2016:bcr2015213974. doi: 10.1136/bcr-2015-213974.

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše

Postoje iznimke kod smještaja pojedinačnih košnica s pčelinjim zajednicama koje služe isključivo u edukakivne svrhe.

Preporuka je ne postavljati pčelinjake u blizinu stočarskih farmi.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
20
1