Övervintra i yngellådan

Exchange
sweden
10
1
Övervintra i yngellådan


När det är vinter behöver honungsbina inte mer utrymme än att de kan lagra tillräckligt med mat. Se till att ramarna i yngelrummet är av god kvalitet för att optimera […]

Övervintring av bisamhället på en yngellåda
© Lotta Fabricius Kristiansen
I bland kan det vara så mycket snö att du behöver skotta fram bisamhällena för att säkerställa att kontrollera att de har det bra.
© Lotta Fabricius Kristiansen

När det är vinter behöver honungsbina inte mer utrymme än att de kan lagra tillräckligt med mat. Se till att ramarna i yngelrummet är av god kvalitet för att optimera överlevnadsförhållandena för bisamhället. Inför slutskattningen och invintringen är det bra att med hjälp av ett spärrgaller ha satt drottningen på den understa lådan eller lådorna. Om du gör detta tre veckor innan slutskattningen har allt yngel hunnit krypa ut ur de ramar som du satt ovanför spärrgallret och som du vill smälta om efter att de är utslungade.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
10
1