Posiadanie wystarczającej ilości miejsca do magazynowania sprzętu i narzędzi pracy

Best practice
poland
34
0
Posiadanie wystarczającej ilości miejsca do magazynowania sprzętu i narzędzi pracy


Niezbędnym wyposażeniem każdej pasieki stacjonarnej jest pracownia pasieczna, której wielkość i wyposażenie zależy od wielkości pasieki i możliwości pszczelarza. Jest ono niezbędne do składowania w czasie zimy lub latem zapasowych ramek, mat, nadstawek, korpusów itp. Poza tym potrzebne jest miejsce przeznaczone na prace związane z prowadzeniem pasieki np. wirowaniem miodu, wprawianiem węzy do ramek, wytapianiem wosku, hodowlą matek itp.

W pasiece zlokalizowanej przy domu zagospodaruj małe pomieszczenie (pokój, składzik) do przechowywania sprzętu pasiecznego.

Zaadoptuj typ garażu przenośnego na małą pracownię.

Pracownia powinna znajdować się na jednym z brzegów pasieki z widokiem na pasiekę co pozwoli na łączenie prac prowadzonych pod dachem z obserwacją pasieczyska.

Nawet najmniejsza pracownia pszczelarska powinna mieć szczelne okna i drzwi w celu zarówno łatwego przewietrzania pomieszczenia jak również zapobiegnie rabunkom podczas wirowania miodu czy wytapiania wosku.

Zapewnij miejsce na dodatkowy, pomocniczy sprzęt pszczelarski dłuto, podkurzacz, siatki ochronne, kombinezony.

Nigdy nie pożyczaj sprzętu od sąsiadów (ani sąsiadom) bądź innych pszczelarzy żadnego sprzętu ze względu na niebezpieczeństwo łatwego przenoszenia tą drogą groźnych chorób.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
34
0