Postavitev čebelnjaka na območju dostopnem za vozila

Exchange
slovenia
3
0
Postavitev čebelnjaka na območju dostopnem za vozila


Postavitev čebelnjaka na območju, dostopnem za vozila, olajšuje čebelarjem izvajanje njihovih dejavnosti, omogoča boljšo logistiko in zagotavlja večjo učinkovitost pri oskrbi čebel.

Vozilo prilagojeno za prevoz čebel.
Kataster čebelje paše.

Metoda

1

Postavitev čebelnjaka na območju, dostopnem za vozila, olajšuje čebelarjem izvajanje njihovih dejavnosti, omogoča boljšo logistiko in zagotavlja večjo učinkovitost pri oskrbi čebel. Pri izbiri lokacije je ključno upoštevati vse dejavnike, ki omogočajo nemoten prevoz, manipulacijo ter varnost in udobje za čebelarje in prebivalce območja.

Ko se čebelnjak načrtuje na območju, ki je dostopno za vozila, je pomembno upoštevati nekaj ključnih dejavnikov, kot so: dostopnost, parkirišče, manipulacijski prostor, varnost in infrastruktura.

default
© Peter Kozmus
2

Pred načrtovano namestitvijo je dobro, da se v sodelovanju s pašnim poverjenikom preveriti razpoložljivost želene lokacije za postavitev oz. selitev čebelnjaka.

© Peter Kozmus
2

Pred prevozom čebel je potrebno preveriti natančno lokacijo postavitev čebel, ki mora zagotavljati nemoten privoz in odvoz čebel tudi v slabšem vremenu.

© Peter Kozmus
3

Priporočljivo je izogibanje lokacijam z visoko vlažnostjo, ker lahko povzroči težave, kot so kondenzacija v panjih, razvoj plesni in poslabšanje kakovosti čebeljih pridelkov ter težave pri odvozu čebel v slabšem vremenu.

4

Lokacija mora omogočati dostop z vozili, kar je še posebej koristno v primeru nujnih čebelarskih opravil ali pri selitvi panjev.

© Peter Kozmus

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0