Postavljanje pčelinjaka na području dostupnom vozilima (čvrsto / suho tlo)

Best practice
croatia
33
0
Postavljanje pčelinjaka na području dostupnom vozilima (čvrsto / suho tlo)


Ovisno o načinu pčelarenja ovisi izbor mjesta za postavljanje pčelinjaka. Obavezno je postojanje dobrog prilaznog puta do samog pčelinjaka i mogućnost korištenja različitih vozila i prikolica, tijekom različitih vremenskih uvjeta u tijeku sezone selidbe pčelinjih zajednica. Važno je na tim mjestima imati ranih i kasnih medonosnih paša. U primorskim krajevima, pored prije navedenih utjecaja, važno je da je pčelinjak udaljen od morske obale, barem 1 km i u ljetnom razdoblju cijelog dana zaštićen od sunca. Planinski predjeli iznad 800 nmv rijetko gdje imaju dugu i obilnu pašu pa nisu pogodni za stacionarno pčelarenje. Stacionarni pčelinjak ne smije biti postavljen na način da pčele ometaju smjer i prostor letenja pčelinjih zajednica drugog stacionarnog pčelinjaka.

pčelarsko vozilo
Katastar pčelinjih paša Hrvatske

Metoda

1

– registriranje, evidentiranje i ažuriranje lokacije pčelinjaka

2

– u suradnji s pašnim povjerenikom provjeriti dostupnost željene lokacije za postavljanje / selidbu pčelinjaka

3

– čvrsto tlo jer pruža suh i čist okoliš oko košnica

© IVANA TLAK GAJGER
4

– izbjegavanje lokacija s visokom vlažnošću jer može izazvati probleme poput kondenzacije unutar košnica, razvoja plijesni, te smanjenja kvalitete pčelinjih proizvoda

5

– postavljanje pčelinjaka na područjima dostupnim vozilima omogućuje praktičnost u prijevozu pčelarske opreme, pribora, dodatne hrane i slično

6

– pristup vozilima olakšava i brži prijevoz pčelara do lokacije, što je posebno korisno u slučaju hitnih pčelarskih intervencija ili kod selidbe košnica

© IVANA TLAK GAJGER
© IVANA TLAK GAJGER

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_18_552.html)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_65_1245.html)

Does the description correspond to the practice applied in your country?
33
0