Pravilna namestitev čebeljih družin (razdalja med panji, orientacija…)

Best practice
slovenia
22
0
Pravilna namestitev čebeljih družin (razdalja med panji, orientacija…)


Pravilna namestitev čebel je pomembna za optimalno delovanje čebeljih družin, ter učinkovito oskrbo čebel. Najbolj je odvisna je od uporabljene tehnologije čebelarjenja in posamezne mikro lokacije.

Metoda

1

Pravilna namestitev panjev je delno odvisna od vrste panjev (LR ali AŽ).

AŽ panji so združeni v čebelnjaku, v eni, dveh ali treh vrstah in čebelnjak jim nudi osnovno zaščito pred vremenskimi neprilikami.

V čebelnjaku je priporočljivo, da so panji med sabo pričvrščeni, da jih ni mogoče izvleži s prednje strani.

© Peter Kozmus
2

Izhod za čebele naj bo obrnjen proti JV, priporočljivo pa je biti pozoren tudi na to, da čebelnjaka ne postavimo na območje s preveč sonca. Zlasti v zadnjem obdobju, ko so prisotne globalno klimatske spremembe, je opazni, da je čebelam lahko zelo vroče in morajo veliko energije porabljati za vzdrževaje primerno mikroklime v panju, če imajo veliko sonca od zjutraj do poznega večera.

© Peter Kozmus
3

Nakladni panji naj bodo nameščeni na primernem podstavku, ki čebelam olajša izletavanje iz panja, čebelarjem pa čebelarska opravila.

© Peter Kozmus
4

Pred čebelnjakom naj ne bo preprek (trava, drevesa …), ki bi čebelam onemogočale nemoteno izletavanje iz panjev. Potrebna je celoletna skrb za urejenost okolice čebelnjaka/stojišča.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
22
0