Pregledovanje čebeljih družin v primernih vremenskih pogojih

Exchange
slovenia
4
0
Pregledovanje čebeljih družin v primernih vremenskih pogojih


Med najpomembnejšimi dejavniki za uspešno čebelarjenje so izbira primernega prostora za postavitev čebeljih družin. Pri tem v določeni meri upoštevamo tudi vrsto panjskega sistema, s katerim čebelarimo. AŽ panji se […]

Med najpomembnejšimi dejavniki za uspešno čebelarjenje so izbira primernega prostora za postavitev čebeljih družin. Pri tem v določeni meri upoštevamo tudi vrsto panjskega sistema, s katerim čebelarimo.

AŽ panji se praviloma zložijo v skladovnice in postavijo v čebelnjak- praviloma lesen objekt, ki nudi prostor čebelam, čebelarju in vsej potrebni opremi. Čebelnjak ščiti panje pred vremenskimi vplivi in jim tako podaljša življenjsko dobo, poskrbi za bolj ugodno mikroklimo v panjih, za zaščito čebelarja med delom, nudi pa tudi prostor za potrebno čebelarsko opremo ali druge aktivnosti in dejavnosti, kot je točenje medu, apiterapija, apiturizem …

Pri postavitvi čebelnjaka in pa AŽ panjev je potrebno upoštevati geografsko uro tako, da ima čebelnjak naravnan izlet čebel proti soncu od 11. do 13. ure, v primeru prevoznega čebelnjaka z izletom čebel na obeh straneh pa morajo čebele izletavati v smer vzhod-zahod.

© Peter Kozmus

Postavitev nakladnih panjev pa je drugačna. Zaradi njihove drugačne zasnove ne potrebujejo čebelnjaka, zato se jih postavi na prosto, na temu namenjena stojala ali na lesene oziroma kovinske lege, na katerih so 25 do 50 cm oddaljeni od tal.  Panje se postavi edega zraven drugega, lahko v več vrstah, sama smer izleta čebel pa v tem primeru ni tako pomembna. LR panje je priporočljivo postaviti v senco dreves, tako da jih v času poletne vročine sonce ne segreje preveč.

Posege v čebeljo družino v AŽ panju delamo vedno z zadnje strani panja. Ko odpremo lesena zunanja vrata in odstrnimo notranja mrežasta vratca dobimo možnost dostopa do vseh satov v panju. Delo je fizično manj naporno saj naenkrat delamo le z enim satom, je pa zato časovno nekoliko bolj zamudno.

Posege v LR panju in podobnih izvedbah nakladnih panjev izvajamo z vrha. Najprej odstranimo pokrov panja, nato pitalnik, zatem pa dobimo dostop do zgornje mediščne naklade. Za izvedbo posega v plodišču pa moramo naprej umakniti naklade, ki so nad njim.

© Peter Kozmus

Delo s čebeljimi družinami in posege, ki jih izvajamo je odvisno od letnega časa, stanja v naravi, stanja čebeljih družin in od vremena. Pred pričetkom dela načrtujemo, kateri posegi so potrebni, pripravimo si potrebno opremo in orodje za delo, tako da bo delo potekalo hitreje in učinkovitejše. V čebelje družine običajno posegamo v sočnem vremenu, ko je zaradi izkoriščanja paše število čebel v panju manjše, čebele so manj agresivne, delo pa posledično poteka lažje in hitrejše. V deževnem vremenu so čebele bolj agresivne, gostota čebel v panju je večja, posledično pa je tudi samo delo težje in bolj zamudno. Delo z AŽ panji, postavljenimi v čebelnjaku, je zaradi strehe možno tudi v deževnem vremenu, delo z nakladnimi panji, ki so praviloma prosto postavljeni v prostoru pa je v takšnem vremenu še dodatno oteženo.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
4
0