Prenos zdravih čebel (s sati ali brez) med čebeljimi družinami

Exchange
slovenia
4
0
Prenos zdravih čebel (s sati ali brez) med čebeljimi družinami


Prenos zdravih čebel, s sati ali brez, med čebeljimi družinami je praksa, ki se pogosto uporablja v čebelarstvu za različne namene.

Prenos zdravih čebel, s sati ali brez, med čebeljimi družinami je praksa, ki se pogosto uporablja v čebelarstvu za različne namene, kot so okrepitev oslabljenih družin, ustvarjanje novih družin ali pomoč pri nadzorovanju bolezni in škodljivcev. Ta postopek ima več pomembnih vidikov, ki jih je treba upoštevati, da bi zagotovili uspeh in zdravje čebeljih družin.

1

Prenos čebel s sati

Prednosti:

Stabilnost: Prenos čebel s sati zagotavlja večjo stabilnost, saj se čebele držijo svojega naravnega okolja, kar zmanjšuje stres.

Nadzor nad zalego: Čebelar lahko prenese okvirje z zalego, kar je koristno za okrepitev šibkih družin ali za ustvarjanje novih družin.

Shranjevanje hrane: Okvirji s sati pogosto vsebujejo tudi med in cvetni prah, kar zagotavlja hranilne vire za novo družino.

2

Postopek:

Izbor zdravih satov: Pred prenosom je pomembno izbrati zdrave sate brez znakov bolezni ali parazitov.

Postavitev satov: Sate je treba skrbno prenesti in postaviti v novo panj na način, ki posnema naravno razporeditev v starem panju.

Čebelja matica: Če se prenaša celotna družina, je treba zagotoviti, da je prisotna matica. Če se prenaša le del družine, je treba dodati novo matico.

© Peter Kozmus
3

Prenos čebel brez satov

Prednosti:

Manjša teža: Prenos brez satov je lažji in manj zahteven v smislu logistike.

Fleksibilnost: Čebelar lahko prenaša čebele v različne vrste panjev ali lokacij, ne da bi bil omejen z velikostjo ali obliko satov.

Postopek:

Lovljenje rojev: Ta metoda se pogosto uporablja za lovljenje in prenos naravnih rojev, ki se selijo.

Tresenje čebel: Čebele se lahko s tresenjem prenesejo iz enega panja v drugega. Pomembno je, da se to opravi nežno, da se čebele ne poškodujejo.

Uvedba novega satovja: Po prenosu čebel v nov panj je treba zagotoviti okvirje s svežim satovjem, da lahko čebele začnejo graditi novo gnezdo.

© Peter Kozmus
4

Pomembni napotki

Pred prenosom je ključno zagotoviti, da so čebele zdrave in brez bolezni. Prenos bolnih čebel lahko povzroči širjenje bolezni med družinami.

Nadzor škodljivcev: Redno preverjanje in nadzorovanje škodljivcev, kot sta varoja (Varroa destructor) in mali panjski hrošč (Aethina tumida), je bistveno.

Priprava novega panja: Novi panj mora biti čist in pripravljen za sprejem novih čebel, vključno s svežimi okvirji in zadostnimi hranilnimi viri.

Vreme in čas: Prenos čebel je najbolje opraviti v mirnem vremenu in v obdobjih, ko je manjša verjetnost, da bodo čebele aktivne, da se zmanjšajo motnje.

Prenos čebel med čebeljimi družinami je koristna tehnika v čebelarstvu, vendar zahteva skrbno načrtovanje in izvedbo, da se zagotovi uspeh in zdravje čebel.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
4
0