Prezimovanie v úli

Exchange
slovakia
3
0
Prezimovanie v úli


Včelám v úľoch treba zabezpečiť optimálne podmienky, aby sme znížili riziko zimných úhynov.

Aj keď globálne zmeny a otepľovanie neobchádza ani Slovensko, stále je potrebné venovať pozornosť včelám, ktoré by mali úspešne prezimovať v úli. Práve straty po zime sú veľmi častou príčinou úhynu včiel.

Lokalizácia úľa

V prípade potreby môžeme včely presunúť na miesto kde budú mať lepšie poveternostné podmienky. Slnečné stanovisko pomáha udržať teplotu počas chladných dní. S udržaním tepla súvisí aj prievan a preto by sme mali vybrať miesto, kde nie je nadmerné prúdenie vetra.

Podmienky v úli

Vlhkosť je veľmi nebezpečný aspekt prezimovania. V úli musí byť dostatočné prúdenie aby nedochádzalo ku kondenzácii. Letáč by mal ostať otvorený no len na menší otvor. Celkovo môžeme úľový priestor zmenšiť odobratím nadstavkov, čím zmenšíme plochu, ktorú musia včely ohrievať.

Kontrola pred zimou

Príprava na zimu pozostáva zo zakŕmenia včiel a rutinnej kontroly v jeseni. Hodnotíme stav včelstva ako celku a množstvo zásob.

© Blanca Montoro

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0