Prezimovanje v plodišču panja

Exchange
slovenia
4
0
Prezimovanje v plodišču panja


Da bo čebelja družina dobro prezimila, potrebuje primerno število zdravih zimskih čebel, primerno zalogo kakovostne hrane, suh in primerno velik panj ter mirno lokacijo.

Da bo čebelja družina dobro prezimila, potrebuje primerno število zdravih zimskih čebel, primerno zalogo kakovostne hrane, suh in primerno velik panj ter mirno lokacijo. Večine priprave čebeljih družin na zimo izvedemo že v poznopoletnih in jesenskih mesecih. Priprava na zimo se namreč začne že takoj po zadnjem točenju in traja do prvih večjih ohladitev. Nato pa nastopi obdobje zimske oskrbe čebeljih družin.

© Peter Kozmus

Čebele v tem času zmanjšajo svojo aktivnost in zimo preživijo v bolj ali manj strnjeni zimski gruči, v kateri (do ponovnega zaleganja) ogrevajo le jedro in ne več celotne prostornine panja. Čebele v tem času potrebujejo predvsem mir. Tresljaji, hrup ali odpiranje panja jih namreč vznemirijo, v zimski gruči se dvigne temperatura, poveča se poraba hrane, s čemer se dodatno obremeni prebava čebel. Vse to pa negativno vpliva na stanje v čebelji družini in na samo prezimitev.

Čebelarji se zato v tem času vzdržimo kakšnega koli nepotrebnega odpiranja panjev ter drugih nepotrebnih del v čebelnjaku.

© Peter Kozmus

Čebele pa v zimskem času vznemirjajo tudi različni škodljivci- predvsem ptice in glodavci. Da preprečimo škodo z njihove strani, v kolikor še nismo, poskrbimo  za njihovo zatiranje in jim preprečimo dostop v čebelnjak in panje. Z namestitvijo žrelnih zaporic glodavcem preprečimo dostop v panje,  z namestitvijo mrež ter strašil pa dostop pticam.

© Peter Kozmus

Eno izmed glavnih opravi čebelarja v zimskem času je tudi izvedba zimskega zatiranja varoj. Matice že v jeseni prenehajo zalegati, tako da imamo običajno v drugi polovici novembra in v decembru v panjih stanje brez prisotne pokrite zalege – torej čas primeren za izvedbo zimskega zatiranja varoj. Le to izvedemo z v Sloveniji registriranimi in dovoljenimi sredstvi ter po navodilih veterinarjev pristojnih za zdravstveno varstvo čebel. Ob tej priložnosti, ko že ravno vznemirjamo čebele, lahko preverimo tudi zalogo hrane v panju in živalnost čebelje družine – glede na število ulic, ki jih čebele zasedajo.

© Peter Kozmus

V zimskem času lahko veliko težav v panjih povzroča tudi vlaga. Le ta povzroča plesnenje panja in satov. Za čebeljo družino je najbolj primeren suh in zračen panj. Da povečamo zračnost panja lahko pri nakladnih panjih odmaknemo po en stranski sat ostale pa pomaknemo bolj k sredini. Za dodatno zračenje lahko pustimo odprto tudi mrežasto podnico. V AŽ panjih je ustaljena praksa paženje panjev. Pri tem panj dodatno izoliramo, napačna izbira materiala za izolacijo  pa nam lahko kasneje povzoča težave z vlago in plesnenjem v panju. Če se za paženje odločamo bo najboljša izbira  uporaba  t.i. penaste gume. Le ta je odličen izolator, ki ne prepušča toplote, prepušča pa vlago, tako da se ta iz panja odvaja preko zadnje strani.

Da je to mogoče, vrata panja ne smejo biti povsem zaprta. Odprte se pusti vsaj zračnike ali pa se vrata povsem odstrani. V uporabi je namreč vse več tudi izvedb AŽ panjev, ki vrat nimajo-zadnjo stran panja tako preko celega leta »zapira« le 5 cm debela penasta guma.  Paženje izvedemo po končanem zimskem zatiranju.

© Peter Kozmus
© Peter Kozmus

Does the description correspond to the practice applied in your country?
4
0