Pripiranje matice

Exchange
slovenia
16
0
Pripiranje matice


S pripiranjem matice omogočimo v poletnem času, da je čebelja družina brez čebelje zalege. Na ta način lahko uspešneje zatiramo varoje v družini.

Kletka za pripiranje matice
Panjsko dleto

Metoda

1

S pripiranjem matice omogočimo v poletnem času, da je čebelja družina brez čebelje zalege. Na ta način lahko uspešneje zatiramo varoje v družini. Postopek je opisan v nadaljevanju.

V čebeljem panju poiščemo čebeljo matico in jo odvzamemo.

© Peter Kozmus
2

Matico zapremo v namensko matično kletko.

© Peter Kozmus
3

Sat z matico v kletki dodamo s satom nazaj v čebelji panj.

© Peter Kozmus
4

Po 24 dnevih odstranimo sat s kletko, v kateri je matica in tretiramo čebeljo družino po navodilih veterinarjev.

© Peter Kozmus
© Peter Kozmus
5

Istočasno tudi izpustimo matico iz kletke.

© Peter Kozmus

Vir:

Interaktivni svetovalec ČZS.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
16
0