Säsongsmässig flytt av bigården

Best practice
sweden
53
17
Säsongsmässig flytt av bigården


När du väljer plats för att etablera en bigård, behöver du tänka på många olika aspekter. En av dem är de lokal förhållandena under vintern. Det kan vara så att […]

© Lotta Fabricius Kristiansen

När du väljer plats för att etablera en bigård, behöver du tänka på många olika aspekter. En av dem är de lokal förhållandena under vintern. Det kan vara så att en plats fungerar utmärkt under sommaren, men är olämplig för övervintring. Under vintern kan du behöva hitta en ny pacering av bisamhällena för att de ska ha bra förhållanden och överleva vintern. Det kan handla om att du anlägger en särskild övervintringsbigård eller till och med flyttar in bisamhällena i ett lagerutrymme.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
53
17