Selitev čebeljih družin na pašo

Best practice
slovenia
15
0
Selitev čebeljih družin na pašo


Selitev čebeljih družin na pašo je odgovorno in zahtevno delo. Opravljamo ga preko noči, ko so čebele v panjih, priprave pa potekajo že pred tem, ko je na voljo sončna svetloba

Vozilo, prilagojeno za prevoz čebel

Vsak prevoz čebelje družine ne mine brez posledic zanjo, zato prevažamo vedno le s tehtnim razlogom ob zavedanju, da ob prevozu lahko izgubimo določen delež čebel, da matica lahko zmanjša obseg zaleganja, da se zmanjša oskrba zalege, da se poveča poraba hrane, potreba po vodi in kisiku, da je potrebna ponovna orientacija čebel na novi lokaciji in še bi lahko naštevali.

Pred samim premikom čebeljih družin mora čebelar urediti vso potrebno dokumentacijo vezano na prevoze čebel.

1

Čebelar mora pred premikom pridobiti dovoljenje za premik čebel na določeno območje. Če z območjem kamor želimo prepeljati čebele, upravlja čebelarsko društvo s potrjenim pašnim redom, potem se za premik na registrirano stojišče dogovorimo s odgovorno osebo čebelarskega društva. V nasprotnem primeru se premik čebel vrši na podlagi registracije začasnega čebelnjaka pri čemer potrebujemo pridobiti dovoljenje lastnika zemljišča kamor bomo postavili čebele.

© Peter Kozmus
2

Izpolniti vse obveznosti do upravljavca pasišča

© Peter Kozmus
3

Pridobiti dovoljenje za premik čebel s strani Nacionalne veterinarskega inštituta ali preko izpolnitve vloge za premik čebele v Centralnem registru čebelnjakov.

4

Pred prevozom si ogledamo pot in dostop na mesto kamor čebele postavimo. določimo najboljši namestitev čebel na parceli (dovolj prostora za ustrezen izlet, sončna lega, pazimo na poplavna, vetrovna območja). Po potrebi pokosimo podrast, odstranimo druge ovire, preverimo višino podvozov, nosilnost mostov, izogibamo se bližini električnih daljnovodov, avtocest, rekreativnih površin, igrišč, smetišč,…

5

Premikamo samo močne čebelje družine z vsaj 7 kg zaloge hrane. Pred premikom saniramo brezmatične družine, trotarke, izrojence, slabiče.

6

Potem, ko se odločimo in uredimo vse potrebno za premik in imamo čebele v dobrem stanju jih lahko preselimo.

1.           Proti večeru gremo spočiti in dobro opremljeni k prevozni enoti in začnemo s pripravo na prevoz.

2.           Uredimo zračenje panjev, pritrdimo vse premakljive dele panjev in prevozne enote. Fiksiramo panje in razbremenimo tehtnico, pospravimo streho in primerno uredimo zračenje prevozne enote. Ko se bližamo mraku prižgemo kadilo in podimimo čebele, da se začnejo umikati v notranjost panja. Poleg dimljenja lahko uporabimo tudi vodi razredčen kis ali v vodi zmešamo par kapljic eteričnega olja nageljnovih žbic. To apliciramo s pršenjem brad panjev.   

3.           Po potrebi priklopimo akumulatorje, preverimo nivo goriva in hladilne tekočine, očistimo okna in ogledala,… V primeru kontejnerskega sistema prevozne enote naložimo prevozno enoto na tovorno vozilo.

4.           Če premikamo čebele z zaprtimi žreli panjev le te zapremo, ko se naredi mrak in so vse čebele v panju. Takrat lahko vžgemo motor vozila, preverimo delovanje zavor, preverimo  delovanje svetil in odpeljemo.

5.           Po parih 10 km, če je pot daljša na primernem mestu ustavimo in preverimo počutje čebel, kontroliramo kolesa in zavorni sistem.

6.           Ob prihodu na mesto čim bolj mirno prevozno enoto namestimo na primerno mesto, ki smo ga določili že pred premikom čebel. Prižgemo kadilo in dimimo čelo stran panjev. Z dimljenjem se toliko bolj mudi pri prevozih brez zapiranja čebel. Namestimo prevozno enoto v vodoravni položaj in začnemo za opravili postavite prevozne enote. Pri kontejnerskem sistemu razlaganje čebele oz. pri fiksnih prevoznih enotah z ugašanjem vozila, izklopom akumulatorjev, dvigu streh prevozne enote. Pri prevozu zaprtih panjev temu sledi odpiranje žrel panjev nato zapremo vratca za zračenje panjev, obremenimo in nastavimo tehtnico. 

7.           Na vidno mesto izobesimo potrdilo o premiku čebel  

8.           Pogasimo kadilo in še enkrat preverimo, da so vsa žrela panjev odprta. 

default
© Peter Kozmus

Does the description correspond to the practice applied in your country?
15
0