Sezonowe przemieszczanie pasieki / Pasieki wędrowne

Best practice
poland
30
0
Sezonowe przemieszczanie pasieki / Pasieki wędrowne


Jedną z metod podnoszenia wydajności pasieki jest przewożenie rodzin pszczelich na obfite pożytki oddalone od miejsca stałego jej postoju.

Celem przewozu pasiek na oddalone pożytki jest

– Kolejne wykorzystywanie roślin pożytkowych jakie występują w danej okolicy

– Uzupełnienie zbiorów pasieki stacjonarnej w okresie luki pożytkowej lub nieudanych zbiorów z pożytku wcześniejszego

– Zapewnienie pasiece pożytku rozwojowego w okresie wiosennym lub jesiennym w czasie przygotowywania się pszczół do zimowli

– Zmniejszenie konkurencyjnego zagęszczenia rodzin

– Usługowe zapylanie roślin

Wybór miejscowości i stanowiska dla pasieki wędrownej

– Wybrane miejsce musi być dostępne dla pojazdów dowożących ule i sprzęt

– Niezbędnym warunkiem przy wyborze miejsca jest zapewnienie źródła czystej wody, nieodzownej do pojenia pszczół, mycia rąk itp.

– Teren powinien obfitować w duże siedliska zwarcie występujących roślin pożytkowych z jednym a najlepiej z kilkoma po sobie następującymi gatunkami roślin

– Zapoznaj się z międzynarodowymi normami minimalnej obsady różnych upraw nasiennych niezbędnych do ich opłacalnego plonowania (np. rzepak, gorczyca – 4-5uli/ha; gryka – 2-3 ule /ha; facelia – 3-5 uli /ha; koniczyna czerwona – 5-6 ulu/ha)

– Ustalając liczbę pni weź pod uwagę obecność pasiek konkurencyjnych w promieniu 3 km

– Załatw formalności związane z przewozem i ustawieniem pasieki (zaświadczenie lekarza weterynarii o zdrowotności pszczół, powiadom lub podpisz umowę z właścicielem plantacji itp.)

– Przygotuj pasieczysko na pasiekę wędrowną kilka dni wcześniej tak aby przywiezione ule (zwykle nocą) można było szybko i sprawnie rozstawiać

– Rozstaw ule tak aby zapobiec błądzeniu pszczół

– Pamiętaj, że na pożytku gryki pszczoły groźne są rabunki ponieważ po południu nektaruje ona bardzo słabo, a jej silny zapach zwabia pszczoły do obcych uli

– Odległość między pniami powinna być nie mniejsza niż 3 metry

– Jeżeli powierzchnia uprawy wynosi 15 ha, ule mogą stać wzdłuż jednej strony pola

– Jeśli powierzchnia uprawy obejmuje kilkadziesiąt hektarów podziel pasiekę wędrowną i postaw ule w kilku miejscach lub centrum plantacji

Przygotowanie i transport uli

– Uszczelnij ule przeznaczone do transportu

– Zapewnij pszczołom na czas transportu właściwą wentylację oraz zapewnij im dodatkową wolną przestrzeń w której pszczoły mogłyby się zgromadzić w wypadku ich przegrzania w czasie transportu (siatki w daszku, siatki w dennicach, ramka obita siatkę położona na kołnierz ula, ponieważ w czasie transportu zapotrzebowanie na tlen wzburzonych pszczół wzrasta nawet 160-krotnie)

– Wycofaj z uli wszystko to co grozi obrywaniem się pod wpływem wyższej temperatury . Dotyczy to zwykle ciężkich plastrów z miodem (ponad ½ plastra z zasklepionym miodem), węzy i zupełnie jasnej woszczyny w ramkach nie drutowanych

– Unieruchom na czas transportu maty, zatwory plastry tak aby nie wyskakiwały z wrębów i nie ocierały się przyległymi powierzchniami

– Usuń wszystkie części ruchome i wystające na zewnątrz ula, które mogą niepokoić pszczoły stukaniem podczas transportu

– Najsilniejszym rodziny oprócz zwiększenia pojemności wpryskaj do skrajnych plastrów trochę wody aby ułatwić pszczołom schładzanie gniazda

– Wieczorem na czas transportu zakryj wyloty lub nie w zależności od dystansu

– Załaduj ule na przyczepę, samochód itp. wykorzystując wózki lub uchwyty i dodatkowo zepnij je pasami transportowymi.

– Nie zapomnij o podkurzaczu, ubraniu ochronnym i dłucie

– 10 do 20 minut po rozładunku otwórz wyloty zaczynając od rodzi najsilniejszych (początkowo w co drugim lub trzecim ulu

– Do uli z których pszczoły nie wychodzą lub wytaczają się mokre i umazane miodem, a z wylotu bucha gorące powietrze , należy natychmiast zajrzeć

– Jeśli z wylotu wypływa rzadki miód to oznacza to, że rodzina podczas transportu się udusiła. Należy zabezpieczyć taki ul przed możliwymi rabunkami

– Na plantacje roślin, które zakwitają gwałtownie (rzepak, drzewa i krzewy owocowe, gorczyca, robinia akacjowa, lipa) rodziny należy przywieźć w pierwszym dniu kwitnienia, a na rośliny zakwitające stopniowo (koniczyna, malina, łąki) wywozimy pszczoły nieco później kiedy kwitnie już około 10% roślin

© Jacek Jachuła
© Jacek Jachuła

Does the description correspond to the practice applied in your country?
30
0