Sikre passende afstand til andre bigårde

Best practice
denmark
17
0
Sikre passende afstand til andre bigårde


Det er vigtigt at sikre passende afstand til andre bigårde for at undgå røveri, overførsel af varroa, samt at undgå overudnyttelse af føde grundlaget.

Det er svært at sige hvad den passende afstand er generelt. Afstanden afhænger af hvor store bigårdene er. Hvilket fødegrundlag der er over hele sæsonen. Det er altid godt at orientere sig om hvor der ellers er bier indenfor 1-2 km. Tom Seeley siger at der bør være 100 meter mellem hvert bistade, men det kan være svært i praksis. En tommelfinger regel for Danmark er at bigårde ikke bør indeholde meget mere end 12-15 bifamilier. Således undgås overgræsning og konkurrence med vilde bier. Det er også god etik ikke at opstille en bigård lige ved siden af en eksisterende bigård. Kontakt evt nabo-bigårds-ejeren.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
17
0