Spracovanie včelieho vosku – od odstraňovania starých plástov až po výrobu nových voskových medzistienok

Exchange
slovakia
3
0
Spracovanie včelieho vosku – od odstraňovania starých plástov až po výrobu nových voskových medzistienok


Pred samotnou recykláciou starého vosku z medzistienok sa musíme rozhodnúť, ako využijeme získaný vosk.

© LEONIDAS CHARISTOS

V prípade ošetrenia včiel rôznymi chemickými prípravkami dochádza ku akumulácii týchto liečiv vo vosku. Takýto vosk je lepšie využiť na výrobu sviečok, či iného materiálu, ktorý nevraciame do včelstva.

© Peter Kozmus

1. Roztápanie vosku

Pri spracovaní vosku chceme dosiahnuť, že je tekutý a spracovateľný. Preto ho musíme zahriať na cca 75-90°C. Topenie vykonávame v solárnych voskotopkách alebo v zariadeniach, ktoré využívajú plyn, či elektrinu alebo vodnú paru na roztápanie vosku. Navyše pôsobením vysokej teploty dochádza aspoň čiastočne aj k dezinfekcii rámikov.

2. Čistenie vosku

Po roztopení vosku ho treba očistiť od pevných častíc, ktoré ho kontaminujú. Tu môžeme využiť rôzne sitá alebo cedidlá, ktoré môžu byť doplnené o lisy. Prečistený vosk môžeme následne využiť.

3. Spracovanie vosku

Ako bolo spomenuté, ak bol vosk ošetrovaný, tak ho využijeme napríklad pri výrobe sviečok. Ak je vosk čistý, môžeme ho využiť na výrobu medzistienok, ktoré následne zatavíme do rámikov. Medzistienky sa vyrábajú na nerezových lisoch, ktoré do vosku vyrazia známy 6- uholníkový vzor. Výrobu medzistienok z nášho vosku môžeme zveriť aj jednej z mnohých firiem. Stačí odoslať vosk a výrobca nám zašle medzistienky.

© Peter Kozmus

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0