Ta bort sjuka bisamhällen, så att de inte kan föröka sig

Exchange
sweden
12
2
Ta bort sjuka bisamhällen, så att de inte kan föröka sig


Sjuka bisamhällen ska tas bort eller till och med avlivas. Om det rör sig om en anmälningspliktig sjukdom tar din bitillsynsman över. Om det är ett kraftigt sjukdomsutbrott är det […]

Ett bisamhälle kraftigt angripet av kalkyngel
© Lotta Fabricius Kristiansen

Sjuka bisamhällen ska tas bort eller till och med avlivas. Om det rör sig om en anmälningspliktig sjukdom tar din bitillsynsman över. Om det är ett kraftigt sjukdomsutbrott är det klokt att ta bort de sjuka samhällena och byta till mer sjukdomstoleranta drottningar så snart som möjligt. Genom att låta ett svagt och sjukt samhälle står kvar, ökar du risken för att gener från denna frottning sprider sig till fler samhällen och smittämnen överförs till intilliggande samhällen i bigården.

Att ett bisamhälle är sjukt eller kraftigt försvagat kan bero på många orsaker.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
2