Tillsättning av skattlådor

Exchange
sweden
11
0
Tillsättning av skattlådor


När samhället fyller yngelutrymmet och det första stora draget, ofta maskros, är på gång sätter du på första skattlådan. För att hindra drottningen att lägga ägg i skattlådan, kan du […]

© Lotta Fabricius Kristiansen

När samhället fyller yngelutrymmet och det första stora draget, ofta maskros, är på gång sätter du på första skattlådan. För att hindra drottningen att lägga ägg i skattlådan, kan du lägga ett spärrgaller på yngelrummet. Spärrgallret hindrar drottningen att komma upp i skattlådan men arbetsbina med nektar kommer enkelt igenom för att lagra honungen i skattlådan. Det är en naturlig instinkt hos honungsbin att lagra förrådet – det vill säga honungen, över ynglet. Du kan låta bli att använda spärrgaller, men då får du själv flytta ner yngelramar som hamnar uppe i skattlådan om drottningen vill breda ut sig. Vissa raser av bin, exempelvis Carnicabiet växer snabbt i bistyrka under våren och för att undvika svärmning kan det vara bra att vänta med att sätta in spärrgaller, för att drottningen inte ska känna sig begränsad i sin äggläggning. Var bara medveten om att drottningen kan vara var som helst i hela utrymmet. Du behöver vara försiktig när du skattar honungen. Under våren och försommaren är binas instinkt att bygga vax extra stark. Det är bra att lägga in i planeringen att ett bisamhälle ska bygga ut minst tio mellanväggar per säsong. Då blir det balans med att tio gamla ramar tas bort på hösten. Du kan blanda utbyggda vaxkakor och mellanväggar i samma låda för att inte ge bina allt jobb samtidigt. Du fortsätter att bygga på med skattlådor efter hand som bina fyller upp dem med honung. Sätt de nya skattlådorna underst för att underlätta binas arbete med honungslagringen. Det stimulerar deras samlariver. Försök har gjorts med att sätta på samtliga skattlådor vid samma tillfälle. Det kan man göra, på starka samhällen. Är de däremot lite svaga hämmar det samhällets utveckling.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0