Toegankelijkheid van bijenhal voor auto’s

Best practice
belgium
17
5
Toegankelijkheid van bijenhal voor auto’s


Zorg ervoor dat de locatie van de bijenstand makkelijk en ten allen tijde bereikbaar is, bij voorkeur met de wagen.

1

Kies een locatie die makkelijk bereikbaar is met een gemotoriseerd voertuig. Hiervoor is het belangrijk om een harde (en droge) ondergrond te hebben waar het voertuig kan achtergelaten worden. De bijenstand zelf mag op een zachtere (maar nog steeds droge) ondergrond staan.

2

De toegang tot de bijenkasten moet ten allen tijde gegarandeerd worden. De imker moet het recht hebben om zich tot de bijenstand te begeven. Gedurende het hele seizoen moet de toegangsweg naar de bijenkasten open zijn. Als er bijvoorbeeld wegenwerken zouden zijn, moet een omleiding tot aan de bijenstand mogelijk zijn.

3

Eenmaal op de locatie moet de imker het bijenmateriaal makkelijk ter plaatse krijgen. Als er bijvoorbeeld een afsluiting aanwezig is, dan zou dit makkelijk en tijdelijk moeten kunnen verplaatst worden of geopend worden zodat een vlotte passage mogelijk is.

4

De afstand van waar je het voertuig achterlaat tot aan de bijenstand mag ook niet te ver zijn als je rekening houdt met het gewicht van bijvoorbeeld rompen waarin honing zit. Eventueel moet het materiaal met een kar of kruiwagen ter plaatse gebracht kunnen worden.

5

Zorg ervoor dat er in de buurt van de bijenstand ook een beschutte plaats aanwezig is om bepaalde zaken uit te voeren die liefst niet dichtbij de bijen moeten gebeuren. Indien zo’n beschutte plaats niet onmiddellijk aanwezig is, dan kan het gemotoriseerd voertuig ook als alternatief gebruikt worden, indien dit voertuig niet te ver van de bijenstand staat.

6

Als de bijenstanden op een eigendom staan van een andere persoon, dan moeten er goede afspraken gemaakt worden met deze persoon. Zoals de toegankelijkheid tot het eigendom (liefst zoveel mogelijk) alsook wat er wel of niet mag gebeuren op de locatie (bv. chemisch behandelen van kasten). Het is aangeraden om een overeenkomst te maken met de eigenaar van de grond.

- Er mogen geen verkeersregels overtreden worden om de bijenstand te bereiken.
- De imker moet het recht hebben om aanwezig te zijn op zijn/haar bijenstand.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
17
5