Toevoegen van honingzolders ter preventie van zwermen

Exchange
belgium
3
0
Toevoegen van honingzolders ter preventie van zwermen


De maanden april, mei en juni zijn typisch de maanden met veel dracht, wanneer kolonies op volle sterkte komen. Dit is dan ook het zwermseizoen. Bijen zwermen van nature om het aantal kolonies te vermeerderen. Er zijn imkers die niet tegen dit instinct in willen gaan. Echter, kolonies kunnen ook zwermen door een te krappe huisvesting, zelfs al zouden ze in een ruime bijenkast instinctmatig niet zwermen.

honingzolder met wasramen
koninginnenrooster of plastieken vel
1

Om onnodig veel zwermen te voorkomen, is het belangrijk om in het voorjaar, bij het begin van de dracht (typisch in april), een honingzolder toe te voegen aan de bijenkasten die goed de winter zijn doorgekomen. Een goede indicatie van het begin van de drachtperiode is wanneer de kerselaren beginnen bloeien. Een honingzolder toevoegen kan vanaf dat zo’n 80% van de ramen vol bijen zitten. Wacht niet tot de broedbak(ken) volledig vol zit(ten), aangezien de koningin dan niet genoeg plaats meer kan hebben om te leggen door concurrentie met inkomend nectar en pollen, wat de kolonie tot zwermen kan laten overgaan. Indien nog minder dan 80% van de ramen bezet worden door bijen, voeg je eerst 1 à 2 ramen met waswafels toe tussen broedramen en ramen met stuifmeel (en haal je oude raten, voederramen of vulblokken weg). Dit doe je gedurende enkele weken, tot de bevolkingsgraad goed zit. Op dit moment kan je een honingzolder toevoegen. Uiteraard is het toevoegen van een honingzolder ook voordelig om de bijen genoeg plaats te geven om nectar op te slaan en later gemakkelijker honing te oogsten. Om te vermijden dat de koningin begint te leggen in de honingzolder, kun je een koninginnenrooster tussen het broednest en honingzolder plaatsen. Je kunt als alternatief ook een plastieken vel leggen boven het broednest, dat een strook van 5cm langs de zijkanten van de kast vrijhoudt voor de bijen. Dit plastiek helpt het broednest warm te houden. Na de eerste honingoogst dien je dit dan wel te vervangen door een koninginnenrooster, omdat de koningin vanaf dan wel naar boven zou kunnen kruipen langs de zijkanten, doordat het broednest dan op volledige grootte is gekomen

© Kamiar Torabi
© Kamiar Torabi
2

In de honingzolder plaats je oftewel uitgeslingerde ramen van het vorige jaar of ramen met nieuwe waswafels. Minstens twee uitgeslingerde ramen in het midden plaatsen helpt om de bijen spoedig naar de nieuwe kamer aan te trekken om er nectar te deponeren. Om de was uit te bouwen is genoeg warmte nodig. Indien het nog koud is, kun je enkele vulblokken aan de zijkanten in de honingzolder plaatsen om de warmte te concentreren op de ramen in het midden.

Referentie: Voorkom dat je bijenvolk gaat zwermen met deze 3 tips (bijenclub.com)

Een bijenvolk ruimte geven (imkersneteland.be)

How Much Space Do Bees Need – When to Add Super – How to Add Super (youtube.com)

Ook een slecht ventilerende kast (of een andere vorm van slechte huisvesting), drukte dichtbij de kast en overmatig inspecteren kunnen leiden tot meer zwermen.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0