Udržiavanie primeraného počtu úľov

Exchange
slovakia
13
0
Udržiavanie primeraného počtu úľov


Nadmerný počet úľov na jednej lokalite nie je optimálny pre včely, ani pre včelára.

Počet úľov, ktoré môžeme umiestniť na jednu lokalitu závisí v prvom rade od možnej znášky v danej lokalite. Nemá zmysel plytvať silami v chudobnej oblasti. Faktorom, ktorý ovplyvňuje množstvo pastvy pre včely je aj pasúci sa dobytok, ktorý konzumuje kvitnúce rastliny. Ak zvolíme nadmerný počet úľov na danú lokalitu, prejaví sa to vo vysokej miere konkurencie a boja o potravu medzi rodinami, ale v prípade prepuknutia ochorenia aj k rýchlemu šíreniu chorôb medzi všetky rodiny v tejto lokalite. Vo všeobecnosti závisí hustota aj od rádiusu, v ktorom sa vyskytujú včelíny iných majiteľov, keďže vieme, že včely letia za potravou do 3km od úľa. Samozrejme, pred umiestnením včiel na vybranú lokalitu je dobré komunikovať so susedmi-včelármi a upozorniť ich na túto skutočnosť.

Autor: Marek Ratvaj
© Marek Ratvaj
Autor: @Jesus Llorente
© Blanca Montoro

Po botanickej analýze, ktorou odhadneme množstvo možných zdrojov pastvy pre včely, a po konzultácii s blízkymi včelármi môžeme umiestniť včely na danú lokalitu. To, či je lokalita vhodná a či počet včiel nie je nadmerný sa dozvieme, zvyčajne podľa množstva medu získaného po prvom roku. Následne vieme počet úľov upraviť.

Zo strany včelára si treba uvedomiť aj svoje fyzické a finančné limity a možnosť adekvátnej starostlivosti o včelstvá.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
13
0