Udržiavanie primeranej vzdialenosti od ostatných včelínov

Best practice
slovakia
12
0
Udržiavanie primeranej vzdialenosti od ostatných včelínov


Vhodná vzdialenosť včelínov minimalizuje riziko prenosu infekcie, rabovania a tiež optimalizuje využitie zdrojov potravy.

Ak hovoríme o vzdialenosti medzi včelínmi, treba si uvedomiť, či ide o včelnice toho istého včelára alebo o včelnice rôznych majiteľov.

V prípade, že ide o včelnice jedného majiteľa, odporúča sa vzdialenosť aspoň 3km. Toto je hraničná hodnota, ktorá zabezpečí, že včely z jednotlivých včelínov nebudú v kontakte. Umožňuje to aj presúvať úle alebo rodiny medzi včelnicami bez toho, aby sa včely vrátili na pôvodné miesto. Taktiež v prípade prepuknutia ochorenia nám táto vzdialenosť poskytne možnosť izolovať zasiahnutú včelnicu a vykonať potrebné ošetrenie.

Správna vzdialenosť a veľkosť včelínov zabezpečí aj optimalizáciu využívania pastvy pre včely.

Autor: Blanca Montoro
© Blanca Montoro

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0