Udržiavanie primeranej vzdialenosti od ostatných včelínov

Exchange
slovakia
1
0
Udržiavanie primeranej vzdialenosti od ostatných včelínov
Item
Apiary
Colony status
Always applicable
Production line
All
Evaluation
11 Detail

Vhodná vzdialenosť včelínov minimalizuje riziko prenosu infekcie, rabovania a tiež optimalizuje využitie zdrojov potravy.

Ak hovoríme o vzdialenosti medzi včelínmi, treba si uvedomiť, či ide o včelnice toho istého včelára alebo o včelnice rôznych majiteľov.

V prípade, že ide o včelnice jedného majiteľa, odporúča sa vzdialenosť aspoň 3km. Toto je hraničná hodnota, ktorá zabezpečí, že včely z jednotlivých včelínov nebudú v kontakte. Umožňuje to aj presúvať úle alebo rodiny medzi včelnicami bez toho, aby sa včely vrátili na pôvodné miesto. Taktiež v prípade prepuknutia ochorenia nám táto vzdialenosť poskytne možnosť izolovať zasiahnutú včelnicu a vykonať potrebné ošetrenie.

Správna vzdialenosť a veľkosť včelínov zabezpečí aj optimalizáciu využívania pastvy pre včely.

Rate this practice!
1
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip