Undersök bisamhällena vid lämpliga väderförhållanden

Exchange
sweden
13
0
Undersök bisamhällena vid lämpliga väderförhållanden


Yngelrummet behöver en temperatur på cirka 35 grader C. Bina är mycket bra på att hålla temperaturen i kupan. När bikupan öppnas för att inspektera bisamhället påverkas temperaturen, vilket stressar […]

Undersökning av ett bisamhälle i bra väder
© Lotta Fabricius Kristiansen

Yngelrummet behöver en temperatur på cirka 35 grader C. Bina är mycket bra på att hålla temperaturen i kupan. När bikupan öppnas för att inspektera bisamhället påverkas temperaturen, vilket stressar bina. En utetemperatur på cirka 15 grader C är att föredra vid genomgången.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
13
0