Undgå forurenede områder

Best practice
denmark
11
3
Undgå forurenede områder


Undgå at vælge bigårdsplaceringer tæt på forurenede områder

Google map

Bierne samler det meste nektar og pollen fra planter i ca 3 km radius.

I senere år har der været stor opmærksomhed på PFAS, men de undersøgelser der hidtil er lavet, har ikke fundet problemer med at disse stoffer findes i honningen. Alligevel bør man have det med i sine overvejelser om der kan være meget forurenede arealer i nærheden af bigården.

Bierne henter også store mængder vand til dels at køle stadet om sommeren og til at opløse vinterfoder om foråret. Derfor bør der ikke være forurenede vandhuller i nærheden af bigården. Bierne søger ofte mod surt vand. Vand er nok der mest risikable forureningskilde i denne sammenhæng.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
3