Undgå forurenede områder

Exchange
denmark
2
0
Undgå forurenede områder
Item
Apiary
EU climatic area
Temperate
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable

Undgå at vælge bigårdsplaceringer tæt på forurenede områder

Google map

Bierne samler det meste nektar og pollen fra planter i ca 3 km radius.

I senere år har der været stor opmærksomhed på PFAS, men de undersøgelser der hidtil er lavet, har ikke fundet problemer med at disse stoffer findes i honningen. Alligevel bør man have det med i sine overvejelser om der kan være meget forurenede arealer i nærheden af bigården.

Bierne henter også store mængder vand til dels at køle stadet om sommeren og til at opløse vinterfoder om foråret. Derfor bør der ikke være forurenede vandhuller i nærheden af bigården. Bierne søger ofte mod surt vand. Vand er nok der mest risikable forureningskilde i denne sammenhæng.

Rate this practice!
2
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip