Undgå områder med udbredte giftige planter (engbrandbæger m.m.)

Best practice
denmark
20
6
Undgå områder med udbredte giftige planter (engbrandbæger m.m.)


Der er få planter i Danmark som indeholder giftige stoffer der kan ende i honningen.

Der er heldigvis ikke store problemer med giftige planter i Danmark. Fra udlandet ved vi at specielt engbrandbæger kan indeholde høje mængder pyrrolizidinalkaloider (PA), som er en gruppe af stoffer hvoraf nogle er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Det gælder specielt når planterne er under vandstress, ved tørke.

Danske undersøgelser har ikke fundet indhold af PA i dansk honning som ligger over den vejledende grænse, selv hvor bierne har stået tæt på områder med mange engbrandbæger. Bierne er ikke glade for denne plante og besøger den kun hvis der ikke er bedre fødekilder. Man kan dog vælge at undgå bigårde tæt på områder med mange engbrandbæger, eller man kan sørge for at høste honningen før engbrandbæger begynder at blomstre.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
20
6