Undvik hinder för bina

Best practice
sweden
39
0
Undvik hinder för bina


Det är en fördel för att bina ska göra ett bra arbete om det är relativt fritt framför flustret. Håll nere gräs och buskar om de står precis framför flustret. […]

Det är en fördel för att bina ska göra ett bra arbete om det är relativt fritt framför flustret. Håll nere gräs och buskar om de står precis framför flustret. Men det är inte bara för bina det är bra med en fri flygväg. Genom att se till att ha ett jämt underlag i bigården minskar du risken för att inte snubbla när du bär runt material som exempelvis tunga skattlådor. Ta bort stenar, stubbar och gärna långt gräs för att undvika olyckor. Placera bikuporna så att man kan stå bekvämt och arbeta och har gott om utrymme bakom bikupan. Det är bra att benställningen (bänk eller pall) är vågrät från början. I takt med att samhällena växer på höjden visar sig små skillnader i lutning snabbt, både åt sidorna och framåt eller bakåt. Det finns då risk för att kuporna välter

Does the description correspond to the practice applied in your country?
39
0