Undvik områden där allergiframkallande eller giftiga växter kan finnas i stora mängder

Best practice
sweden
35
11
Undvik områden där allergiframkallande eller giftiga växter kan finnas i stora mängder


När du väljer placering av bisamhällen, se till att det inte finns större bestånd av giftiga växter inom en radie av 3 km. Med giftiga växter avser vi här växter […]

När du väljer placering av bisamhällen, se till att det inte finns större bestånd av giftiga växter inom en radie av 3 km. Med giftiga växter avser vi här växter som innehåller pyrrolizidin alkaloider, PA som kan ge nektar och pollen som hamnar i honungen eller i andra biprodukter. Några exempel på växter som producerar PA och som är attraktiva för bin är stånds, vallörtssläktet, blåeld, gurkört, hästhov och hundtunga. Gränsvärdet för PA innehåll i pollen är 500 μ g/kg.

På bilden ser du en bigård placerad mitt i ett bestånd av vallört.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
35
11