Undvik områden där allergiframkallande eller giftiga växter kan finnas i stora mängder

Exchange
sweden
0
0
Undvik områden där allergiframkallande eller giftiga växter kan finnas i stora mängder
Item
Apiary
EU climatic area
Cold, Temperate
Colony status
Always applicable
Production line
All

När du väljer placering av bisamhällen, se till att det inte finns större bestånd av giftiga växter inom en radie av 3 km. Med giftiga växter avser vi här växter […]

Bigård i ett bestånd av vallört

När du väljer placering av bisamhällen, se till att det inte finns större bestånd av giftiga växter inom en radie av 3 km. Med giftiga växter avser vi här växter som innehåller pyrrolizidin alkaloider, PA som kan ge nektar och pollen som hamnar i honungen eller i andra biprodukter. Några exempel på växter som producerar PA och som är attraktiva för bin är stånds, vallörtssläktet, blåeld, gurkört, hästhov och hundtunga. Gränsvärdet för PA innehåll i pollen är 500 μ g/kg.

På bilden ser du en bigård placerad mitt i ett bestånd av vallört.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip