Undvik områden där det är fuktigt och blåsigt

Best practice
sweden
55
0
Undvik områden där det är fuktigt och blåsigt


Fukt och vind påverkar bisamhällets utveckling. Särskilt på våren då samhället ska växa till och temperaturen i yngelrummet behöver ligga på cirka 35 grader C. Om det blir en stressfaktor […]

Fukt och vind påverkar bisamhällets utveckling. Särskilt på våren då samhället ska växa till och temperaturen i yngelrummet behöver ligga på cirka 35 grader C. Om det blir en stressfaktor för bina att hålla ett bra klimat inne i bikupan så kan det riskera att drabbas av kalkyngen (som trivs när temperaturen är något lägre än normalt). Det är också risk för kylt yngel om inte bina klarar av att hålla uppe temperaturen i yngelrummet. Under vinterperioden riskerar det istället att bildas mögel på de ramar som finns i ytterkanterna av kupan, där vattenkondenseringen sker. Undvik generellt skuggiga platser, sänkor och sankmarker.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
55
0