Undvik placering där det finns risk för förorening

Best practice
sweden
29
4
Undvik placering där det finns risk för förorening


När du väljer bigård undvik att placera bisamhällen områden (radie av 3 km) där det finns risk för att honungen eller andra biprodukter kan bli förorenade. Eventuella föroreningskällor kan vara […]

När du väljer bigård undvik att placera bisamhällen områden (radie av 3 km) där det finns risk för att honungen eller andra biprodukter kan bli förorenade. Eventuella föroreningskällor kan vara intensivt jordbruk med mycket kemisk bekämpning av skadegörare, kraftigt trafikerade vägar eller soptippar.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
29
4