Unikanie ekspozycji na zanieczyszczenia

Best practice
poland
32
0
Unikanie ekspozycji na zanieczyszczenia


Otoczenie, w którym umieścimy pasiekę wpłynie w istotnym stopniu na dobrostan pszczół. Właściwie wybrane miejsce powinno zapewnić rodzinom prawidłowy rozwój. Przed założeniem pasieki/ zakupem pszczół trzeba dysponować odpowiednim terenem na pasieczysko.

Na pasieczysko wybierz teren suchy i równy usytuowany w znacznej odległości od:

upraw roślin wymagających integrowanej ochrony uwzględniającej użycie pestycydów, herbicydów itp.

dróg komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu samochodowego co skutkuje obecnością metali ciężkich w produktach pszczelich

centrów dużych miast

ośrodków przemysłowych

dużych, hałaśliwych i zadymionych fabryk

cukrowni i wytwórni słodyczy

dużych zbiorników wodnych

© Jacek Jachuła

Does the description correspond to the practice applied in your country?
32
0