Unikanie terenów narażonych na wysoką wilgotność i wiatr

Exchange
poland
0
0
Unikanie terenów narażonych na wysoką wilgotność i wiatr
Item
Apiary
EU climatic area
Temperate
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
11 Detail

Niska temperatura, wysoka wilgotność i silne przeciągi wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie pszczół bowiem ograniczają ich loty jak również sprawiają, że wewnątrz uli kumuluje się wilgoć. Wskutek tego pszczoły opóźniają wiosenne loty oczyszczające, a przy przedłużających się chłodach może to doprowadzić do biegunki pszczół, która ma fatalny wpływ na liczebność pszczół w rodzinie. Pasieczysko powinno być bezwzględnie osłonięte od wiatrów ponieważ pszczoły, chroniąc się przed wiatrem, latają tuż nad ziemią, między innymi nad opryskanymi polami. Silny wiatr powoduje ich utrudniony powrót do ula, błądzenie, uniemożliwia loty godowe matek i trutni. Dobrą lokalizację zapewniają okolice południowych i południowo-zachodnich granic lasów. Stanowią one ochronę przed wiatrem.

Wybierz miejsce osłonięte od wiatru nieco oddalonym szpalerem drzew, niewysokim wzgórzem, budynkami itp.

Najlepiej wybrać miejsce na nieznacznym skłonie w kierunku południowy, południowo-wschodnim lub południowo-zachodnim (wiosną śnieg szybciej topnieje, wody opadowe szybciej spływają, lepiej nagrzewa się ziemia).

Unikaj terenów położonych w zimnych i wilgotnych kotlinach, gdzie osiada mgła i spływa ochłodzone nocą powietrze.

Unikaj miejsc o wysokim poziomie wody gruntowej (jest tam zawsze zimniej, rodziny gorzej się rozwijają i częściej chorują).

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip