Utökning av utrymmet i kupan för att ge bisamhället mer plats

Exchange
sweden
11
0
Utökning av utrymmet i kupan för att ge bisamhället mer plats


När våren kommer, börjar drottningen att lägga ägg och bisamhället att växa i storlek. För att samhället ska kunna utvecklas fullt ut och för att förhindra svärmning behövs extra utrymme […]

Utökning med fler lådor till samhället
© Lotta Fabricius Kristiansen
Kontroll av plats för drottningen att lägga ägg i yngelrummet
© Lotta Fabricius Kristiansen

När våren kommer, börjar drottningen att lägga ägg och bisamhället att växa i storlek. För att samhället ska kunna utvecklas fullt ut och för att förhindra svärmning behövs extra utrymme för både yngel, bin, pollen och honung.

Drottningen behöver ha plats för sin äggläggning, om det blir för trångt börjar bina planera för att svärma. Det är en balansgång på våren när det är dags att ge bina mer utrymme. Allt hänger på vårens utveckling, så det gäller att läsa av naturen. Om du utökar platsen för drottningens äggläggning för tidigt kyls samhället ner och det kan hämma yngelutvecklingen. Det gäller både för yngelrummet och för första skattlådan. Om du har en trågkupa kan du enkelt ge mer plats med enstaka ramar åt gången. Det fungerar inte i uppstaplingskuporna. Där måste du ta en hel låda. Det bästa är att sätta lådan med fina, utbyggda ramar ovanpå yngelrummet. Om du är osäker på nedkylningseffekten kan det vara lämpligare att sätta lådan under vinterlådan. Det tar däremot lång tid innan drottningen vill gå ner i den undre, kallare lådan. Ett annat alternativ kan vara att dela upp ynglet så att det fördelas på två lådor som står över varandra. Då tar drottningen det nya utrymmet snabbare i besittning. När samhället fyller yngelutrymmet och det första stora draget, ofta maskros, är på gång sätter du på första skattlådan.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0