Utrzymywanie odpowiedniej liczby rodzin pszczelich

Best practice
poland
40
1
Utrzymywanie odpowiedniej liczby rodzin pszczelich


Sprawdź czy w okolicy znajdują się inne pasieki.

Przy podejmowaniu decyzji o wielkości pasieki należy wziąć pod uwagę typ pasieki jaką chcemy prowadzić:

– pasieka amatorska prowadzona wyłącznie dla przyjemności i zlokalizowana najczęściej w ogródku przydomowym lub na działce rekreacyjnej,

– pasieka profesjonalna prowadzona przez pszczelarzy zawodowych stanowiących ich główne źródło utrzymania (zwykle wędrowne),

– pasieka o szczególnym znaczeniu: szkoleniowa, doświadczalna, hodowlana.

W każdym przypadku należy wziąć pod uwagę bazę pożytkową oraz sąsiedztwo okolicznych pasiek w promieniu 2 km ponieważ wszystkie znajdujące się na tym terenie rodziny pszczele będą korzystały z tych samych pożytków. Bliskie sąsiedztwo pasiek chorych stwarza również duże zagrożenie dla naszych pszczół.

W dobrych warunkach pożytkowych nie stawiaj więcej niż 50 rodzin pszczelich w jednym miejscu (uwzględnij liczbę pni sąsiadów), w średnich 25-30 pni a w złych 15-20 pni.

Na 1 km2 nie powinno znajdować się więcej niż 6-7 rodzin pszczelich.

Pasieki liczące 15-20 pni powinny być od siebie oddalone o co najmniej 2 km.

Pasieki amatorskie/hobbystyczne: małe – do 10 uli; średnie do 40 uli, duże > 40 uli.

Pasieki zawodowe : małe – 100-150 pni, średnie do 300 pni, duże ponad 300 pni, są zazwyczaj podzielone na kilka, a nawet kilkanaście pasiek zlokalizowanych na odrębnych, oddalonych od siebie stanowiskach.

Pasieki hodowlane – istnieją w celu doskonalenia i reprodukowania pogłowia pszczół określonego podgatunku lub linii. Żeby prawidłowo prowadzić ocenę wartości użytkowej i hodowlanej jednej linii należy w pasiece utrzymywać minimum 45 rodzin.

© Jacek Jachuła

Does the description correspond to the practice applied in your country?
40
1