Vyhodnotenie úspešnosti párenia a začiatok kladenia vajíčok novou matkou

Exchange
slovakia
3
0
Vyhodnotenie úspešnosti párenia a začiatok kladenia vajíčok novou matkou


Výmena matky, ktorou chceme dosiahnuť lepšie produkčné vlastnosti, či lepšiu odolnosť voči chorobám alebo selekcia matiek vhodných do daných klimatických podmienok nie je jednoduchý proces a jeho úspešnosť potvrdzujeme nálezom nových vajíčok od novej matky.

Prirodzené párenie

Párenie matiek vo voľnej prírode prebieha na určených stanovištiach, kde sa zhromažďujú trúdy a kde mladá matka priletí a upozorní na seba feromónmi. Samotný akt párenia prebieha vysoko vo vzduchu. Matka sa pári s viacerými trúdmi a následne po celý svoj život kladie vajíčka oplodnené spermiami od týchto trúdov.

Umelá inseminácia

Ak však chceme šľachtiť včely a selektovať ich želané vlastnosti, musí byť celý tento proces prísne kontrolovaný. Vyberáme len najvhodnejšie matky a odoberáme spermie od vybratých trúdov. Samotné oplodnenie tak prebieha v laboratórnych podmienkach v procese umelej inseminácie týchto matiek s využitím adekvátneho prístrojového vybavenia. Takto oplodnenú matku si môžeme kúpiť priamo alebo si môžeme dať inseminovať vlastnú matku.

© LEONIDAS CHARISTOS

Či už je matka oplodnená prirodzene alebo umelo, úspešnosť kontrolujeme v oboch prípadoch biologickou formou a to kontrolou kladenia vajíčok.

Teoreticky najkratší čas, kedy začne prirodzene oplodnená matka klásť vajíčka je 8. deň, no realistickejší je čas 9 – 10 dní a v literatúre sa uvádza aj čas 14 dní ako znak silnej a zdravej matky. Veľký vplyv na tento čas majú abiotické faktory. Počasie, teplota a denný svit vplývajú na túto dobu a môžu ju značne predĺžiť.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0