Vyhodnoťte priestor, ktorý potrebuje rastúce včelstvo

Exchange
slovakia
3
0
Vyhodnoťte priestor, ktorý potrebuje rastúce včelstvo


Nedostatočný priestor pre včely môže spôsobiť brzdenie rozvoja, obmedzenie znášky. Naopak, ak majú včely v nevhodnom čase príliš veľa miesta, môže ich to vyčerpávať.

Vo všeobecnosti sa priestor pre včelstvo vyhodnocuje vizuálne. Hodnotíme obsadenie rámikov, množstvo plodu a množstvo zásob v kontexte ročného obdobia a veľkosti včelstva.

Ročné obdobie

Z pohľadu rozvoja kolónie je najintenzívnejšie obdobie jar a leto. Matky sú vtedy produktívne a dostatok potravy podnecuje rozvoj kolónie. Je potrebné pridávať nové nástavky alebo rámiky, aby mali včely priestor na ukladanie zásob, a zároveň aby mala matka priestor na kladenie. Ak sú silné kolónie držané v malom úli, vyvoláva to u nich rojenie.

V zime je dôležité aby v úli nebol príliš veľký voľný priestor, ktorý musia včely ohrievať, pretože tak dochádza k ich vyčerpaniu.

Veľkosť včelstva

Mladé kolónie nepotrebujú toľko miesta ako rozvinuté včelstvá. Veľa priestoru pre mladé včelstvá im navyše sťažuje obranyschopnosť voči škodcom.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0