Vyhýbanie sa oblastiam, kde sa vo významnom množstve vyskytujú alergénne alebo toxické rastliny

Best practice
slovakia
11
0
Vyhýbanie sa oblastiam, kde sa vo významnom množstve vyskytujú alergénne alebo toxické rastliny


Včely môžu zbierať peľ alebo nektár z rastlín, ktoré u ľudí spôsobujú alergie alebo sú pre ľudí toxické.

Oleander obyčajný
© Marek Ratvaj

Peľ, ktorý takto včely pozbierajú môže u senzitívnych ľudí vyvolať rôzne silné alergické reakcie, pokiaľ dôjde k vdýchnutiu alebo požitiu. Z tohto dôvodu je potrebné zvoliť pre včely vhodnú lokalitu a vyhnúť sa lokalitám, kde rastú rastliny s potenciálom vyvolať alergiu. Napriek tomu nedokážeme včelám úplne zabrániť prinášať do úľa peľ a nektár z takýchto rastlín (nakoľko ich dolet po znášku siaha až do okruhu 3 km od úľa) a tak je nevyhnutné informovať o skutočnosti, že peľ môže vyvolať u citlivých jedincov alergickú reakciu, koncového spotrebiteľa.

Riziko môže predstavovať aj bežná okrasná rastlina akou je oleander, či rododendron, avšak musela by byť dosiahnutá vysoká koncentrácia nektáru z týchto rastlín v mede.

Z toxikologického hľadiska predstavujú najväčšie riziko rastliny, ktoré obsahujú pyrolizidínové alkaloidy vo svojom peli a sú to botanické čeľade: Boraginaceae, Asteraceae, Orchidaceae a Leguminosae, menej často Convolvulaceae a Poaceae, a aspoň v jednom druhu Lamiaceae.

Toxické rastliny rastú prevažne na miestach, kde nedochádza k obhospodárovaniu a koseniu, ako sú zarastené lúky, polia ležiace úhorom ale aj národné parky a iné chránené územia.

Okrem voľby miesta, kde sa tieto rastliny nevyskytujú je vhodné vykonať analýzu koncentrácie pyrolizidínových alkaloidov v koncovom produkte.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0