Vyhýbanie sa oblastiam, kde sa vo významnom množstve vyskytujú alergénne alebo toxické rastliny

Exchange
slovakia
0
0
Vyhýbanie sa oblastiam, kde sa vo významnom množstve vyskytujú alergénne alebo toxické rastliny
Item
Apiary
EU climatic area
Temperate
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
12 Detail

Včely môžu zbierať peľ alebo nektár z rastlín, ktoré u ľudí spôsobujú alergie alebo sú pre ľudí toxické.

Peľ, ktorý takto včely pozbierajú môže u senzitívnych ľudí vyvolať rôzne silné alergické reakcie, pokiaľ dôjde k vdýchnutiu alebo požitiu. Z tohto dôvodu je potrebné zvoliť pre včely vhodnú lokalitu a vyhnúť sa lokalitám, kde rastú rastliny s potenciálom vyvolať alergiu. Napriek tomu nedokážeme včelám úplne zabrániť prinášať do úľa peľ z takýchto rastlín (nakoľko ich dolet po znášku siaha až do okruhu 3 km od úľa) a tak je nevyhnutné informovať o skutočnosti, že peľ môže vyvolať u citlivých jedincov alergickú reakciu, koncového spotrebiteľa.

Z toxikologického hľadiska predstavujú najväčšie riziko rastliny, ktoré obsahujú pyrolizidínové alkaloidy vo svojom peli a sú to botanické čeľade: Boraginaceae, Asteraceae, Orchidaceae a Leguminosae, menej často Convolvulaceae a Poaceae, a aspoň v jednom druhu Lamiaceae.

Toxické rastliny rastú prevažne na miestach, kde nedochádza k obhospodárovaniu a koseniu, ako sú zarastené lúky, polia ležiace úhorom ale aj národné parky a iné chránené územia.

Okrem voľby miesta, kde sa tieto rastliny nevyskytujú je vhodné vykonať analýzu koncentrácie pyrolizidínových alkaloidov v koncovom produkte.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip