Vymeňte matky s vysokou inváziou klieštikov alebo slabým hygienickým správaním

Exchange
slovakia
3
0
Vymeňte matky s vysokou inváziou klieštikov alebo slabým hygienickým správaním


Kvalitná matka zabezpečí nie len vysokú produkciu kvalitných robotníc a tým aj vysokú produkciu medu, či iných produktov, no zároveň matky s vhodnou genetikou dokážu prispieť k celkovému zdraviu včelstiev. Hygienické správanie, ktoré je súčasťou sociálnej imunity včelstiev je geneticky podmienené a odovzdáva sa z matky na robotnice. Ak využijeme matky, ktoré majú správny genetický základ môžeme dosiahnuť zdravšie včelstvá.

Cielená výmena matky je skôr záležitosťou kočovných včelárov alebo veľkochovateľov, a to najmä z ekonomických dôvodov, avšak aj menší včelár môže benefitovať z cielenej výmeny matky vo vhodnom období. Výmena matiek prebieha najčastejšie keď poklesne produkcia a to od 3. roku života matky no môžeme ju vymeniť aj vtedy ak sa na robotnice prenesú také vlastnosti ako útočnosť, nervozita, či sklony k rojeniu. Tiež treba myslieť na to, že nadmerná infestácia klieštika môže vyústiť aj v infekcii matky. Včelie vírusy sa často klinicky neprejavujú no ovplyvňujú zdravie včelstva. Aj v takom prípade je potrebné vymeniť matku.

Autor fotografie: LEONIDAS CHARISTOS

© Marek Ratvaj

Výmenu realizujeme v období, keď je včelstvo silné – v znáškovom období. Samotná výmena prebieha s využitím adekvátnych pomôcok. V prípade, že sme výmenu vykonali neodborne môžeme prísť o znášku v dannom období alebo o cennú matku, ktorú sme si zaobstarali.

Ako pridávame matku:

voľným vpustením medzi robotnice – nízka miera úspešnosti
do zmetenca
zrelá materská bunka do náhradného včelstva
do slabého včelstva s mladými včelami
pomocou pridávacích klietok

Postup:
1. Odstránenie pôvodnej matky. Túto môžeme izolovať dočasne v inom včelstve, ako zálohu v prípade neprijatia novej matky.
2. Pridanie novej matky. Na miesto z ktorého sme odobrali starú matku pridávame v uzavretej pridávacej klietke novú matku s cukromedovým cestom.
3. Kontrola. Po dvoch dňoch kontrolujeme, či javia robotnice o novú matku záujem. Pokiaľ to tak nie je, vrátime do úľa pôvodnú matku a pokus opakujeme o pár týždňov. Ak včely stavajú nové dielo okolo klietky a kŕmia matku, môžeme otvoriť prístup k cukromedovému cestu a nechať včely prehrýzť sa k matke.
4. Kontrola plodovania novej matky. Po 5 dňoch. Ak nastanú komplikácie aj v tomto bode môžeme vrátiť pôvodnú matku.

© Marek Ratvaj

Veľmi dôležitá pomôcka pre včelára je správne označovanie matiek pomocou farby a vedenie záznamov. Označenie matiek umožní včelárovi rýchlo identifikovať ich vek a prípadnú potrebu výmeny v 2-3 ročných intervaloch, ale aj posúdenie tichej výmeny, ktorá môže nastať.

Označovanie vykonávame pomocou opalitových značiek alebo pomocou farebnej fixy. Farby na jednotlivé roky sú vopred dané a riadia sa postupnosťou : biela, žltá, červená, zelená a modrá. V roku 2024 je používanou farbou zelená.

Záznamy si môžeme pohodlne viesť aj v takejto úľovej karte:

Jednoznačne je matka prijatá až v momente, keď sa vystrieda celá generácia robotníc a matka je obklopená len svojimi dcérami.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0