Vymeňte úľové rámiky (koľko a kedy)

Exchange
slovakia
3
0
Vymeňte úľové rámiky (koľko a kedy)


Výmena rámikov počas sezóny zabezpečuje udržanie zdravého a dobre sa vyvíjajúceho včelstva.

© Kamiar Torabi

Vo všeobecnosti by sme mali vymeniť 1/3 až 1/2 úľových rámikov ročne, aj keď neexistuje presne stanovené číslo. Dôvodov na výmenu je hneď niekoľko:

1. Zdravie včiel

V starších plástoch a rámikoch sa kumulujú zárodky škodcov, čo predstavuje riziko prepuknutia ochorenia.

2. Kvalita včiel

Včely, ktoré sa liahnu zo starých, tmavých plástov sú menej vyvinuté. Tieto bunky sú menšie.

3. Výťažnosť vosku

Zo starého a tmavého plástu získame menej čistého produktu.

Rámiky meníme počas roka priebežne. Pri každej prehliadke alebo medobraní by sme mali vymeniť rozbité alebo zle vystavané rámiky. Samozrejme aj rámiky na ktorých sú parazity, poprípade vykazujú známky infekcie. Pred zimou by sme mali využiť svetlohnedé plásty, keďže kráľovná sa vyhýba v zime svetlým plástom.

Staré rámiky môžeme podľa stupňa poškodenia vyhodiť, spáliť alebo, ak to dovoľuje zdravotný stav, môžeme ich dezinfikovať a po výmene diela zrecyklovať.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0