Zabezpečenie prítomnosti stromov (alebo iných bariér) na vytvorenie ochrany pred poveternostnými stresormi

Best practice
slovakia
12
0
Zabezpečenie prítomnosti stromov (alebo iných bariér) na vytvorenie ochrany pred poveternostnými stresormi


Stromy a kry poskytujú nie len ochranu ale zvyšujú aj estetiku včelnice.

plot, živý plot, sadenice stromov

Úle by mali byť počas roka chránené pred vetrom, no zároveň nesmú byť na miestach bez vetrania, ktoré sa navyše prehrieva. Riziko takýchto podmienok vzniká najmä ak sú úle umiestnené pri južnej stene budovy alebo sú oplotené nesprávnym typom plota.

Úle by však mali byť chránené plotom, a to najlepšie drôteným pletivom, ktoré zabráni prístupu nepovolaným osobám a zveri. Okrem toho je dobré pridať aj živý plot ako doplnok, ktorý chráni pred vetrom, snehom a slnkom. Navyše tieto rastliny slúžia včelám aj na orientáciu. Výber vhodného druhu podľa jeho výšky a rýchlosti rastu je na včelárovi.

Autor: Matteo Giusti
© Matteo Giusti

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0