Zachowanie bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkalnych

Exchange
poland
0
0
Zachowanie bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkalnych
Item
Apiary
EU climatic area
Temperate
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
14 Detail

Każdy pszczelarz na swoim pasieczysku może trzymać dowolną liczbę pszczół. Konieczne jest jednak przestrzeganie prawa sąsiedzkiego i użytkowanie pszczół w taki sposób, aby sąsiedzi mogli korzystać z własnej działki, a przechodnie nie byli narażeni na pożądlenia.

Jeśli pasieka stoi przy często uczęszczanej drodze, musi być od niej odgrodzona zwartym żywopłotem lub parkanem o wysokości 2-2,5 metra (zwyczajowe prawo mówi nawet o 3 metrach). Zmusi to pszczoły do przelatywania nad głowami przechodniów i pojazdami.

Odległość pasieczyska od drogi polnej powinna wynosić co najmniej 10 metrów.

Odległość pasieczyska od drogi ruchliwej (przelotowej powinna wynosić 20-50 metrów.

Odległość pasieczyska od działki sąsiada powinna wynosić co najmniej 5 metrów.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip