Zachowanie bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkalnych

Best practice
poland
29
0
Zachowanie bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkalnych


Każdy pszczelarz na swoim pasieczysku może trzymać dowolną liczbę pszczół. Konieczne jest jednak przestrzeganie prawa sąsiedzkiego i użytkowanie pszczół w taki sposób, aby sąsiedzi mogli korzystać z własnej działki, a przechodnie nie byli narażeni na pożądlenia.

Jeśli pasieka stoi przy często uczęszczanej drodze, musi być od niej odgrodzona zwartym żywopłotem lub parkanem o wysokości 2-2,5 metra (zwyczajowe prawo mówi nawet o 3 metrach). Zmusi to pszczoły do przelatywania nad głowami przechodniów i pojazdami.

Odległość pasieczyska od drogi polnej powinna wynosić co najmniej 10 metrów.

Odległość pasieczyska od drogi ruchliwej (przelotowej powinna wynosić 20-50 metrów.

Odległość pasieczyska od działki sąsiada powinna wynosić co najmniej 5 metrów.

© Jacek Jachuła

Does the description correspond to the practice applied in your country?
29
0