Zachowanie odpowiedniej odległości od innych pasiek

Exchange
poland
0
0
Zachowanie odpowiedniej odległości od innych pasiek
Item
Apiary
EU climatic area
Temperate
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
15 Detail

Przy lokalizacji pasieki należy bezwzględnie wziąć pod uwagę sąsiedztwo okolicznych pasiek w promieniu 2 km ponieważ wszystkie znajdujące się na tym terenie rodziny pszczele będą korzystały z tych samych pożytków. Bliskie sąsiedztwo pasiek chorych stwarza również duże zagrożenie dla naszych pszczół.

Sprawdź czy w okolicy znajdują się inne pasieki.

W dobrych warunkach pożytkowych nie stawiaj więcej niż 50 rodzin pszczelich w jednym miejscu (uwzględnij liczbę pni sąsiadów), w średnich 25-30 pni a w złych 15-20 pni.

Na 1 km2 nie powinno znajdować się więcej niż 6-7 rodzin pszczelich.

Pasieki liczące 15-20 pni powinny być od siebie oddalone o co najmniej 2 km.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip