Zachowanie odpowiedniej odległości od innych pasiek

Best practice
poland
37
0
Zachowanie odpowiedniej odległości od innych pasiek


Przy lokalizacji pasieki należy bezwzględnie wziąć pod uwagę sąsiedztwo okolicznych pasiek w promieniu 2 km ponieważ wszystkie znajdujące się na tym terenie rodziny pszczele będą korzystały z tych samych pożytków. Bliskie sąsiedztwo pasiek chorych stwarza również duże zagrożenie dla naszych pszczół.

Sprawdź czy w okolicy znajdują się inne pasieki.

W dobrych warunkach pożytkowych nie stawiaj więcej niż 50 rodzin pszczelich w jednym miejscu (uwzględnij liczbę pni sąsiadów), w średnich 25-30 pni a w złych 15-20 pni.

Na 1 km2 nie powinno znajdować się więcej niż 6-7 rodzin pszczelich.

Pasieki liczące 15-20 pni powinny być od siebie oddalone o co najmniej 2 km.

© Jacek Jachuła

Does the description correspond to the practice applied in your country?
37
0